No 1. jūlija sāks darbu Augšdaugavas novada Kultūras un tūrisma pārvalde

AKTUĀLI

Ar šā gada 1. jūliju darbu sāks Augšdaugavas novada Kultūras un tūrisma pārvalde, šāds lēmums pieņemts 25. aprīļa pašvaldības domes sēdē. Apstiprināts arī jaunās struktūrvienības nolikums.

Kultūras un tūrisma pārvaldes funkcija būs sniegt iedzīvotājiem daudzveidīgu kultūras piedāvājumu un iespēju piedalīties kultūras dzīvē, sekmēt pašvaldības teritorijā esošā kultūras mantojuma saglabāšanu un sniegt atbalstu kultūras norisēm, kā arī pašvaldībai noteikto kompetenci Tūrisma likumā. Pārvalde vadīs un metodiski atbalstīs novada kultūras iestāžu un struktūrvienību – kultūras centru, kultūras namu, tautas namu, saieta namu, bibliotēku, muzeju un Tūrisma nodaļas darbu, kā arī pārraudzīs novada Mūzikas un mākslas skolu darbību  kultūras un mākslu jomā, Dziesmu un deju svētku procesa ilgtspējas nodrošināšanā.

Pārdod pašvaldības automašīnu ar kravas kasti