Nīcgales pagasta svētki un Pavasara gadatirgus

AKTUĀLI

1.maijā, kad spīd saule un gaisā virmo ievziedu smarža, Nīcgales pagasts aicināja iedzīvotājus un viesus uz ikgadējiem Pagasta svētkiem un Pavasara gadatirgu. Šogad svētki notika ar devīzi - ,,Iedejosim pavasarī”. Jau no agra rīta pulcējās tirgotāji, gaidot savus pircējus. Kad tirgus bija izstaigāts un noskatīta vai nopirkta prece, tika piedāvāts noskatīties koncertu. Koncertu vadīja Ābrams, Sāra un Pindacīša, kuru lomās iejutās amatierteātra ,,Kvēlošās sirdis” aktieri. Savukārt pavasari iedancoja gan  mūsu pagasta dejotāji, kā arī lielie un mazie kaimiņu dejotāji. Ar jaukām dejām priecēja Nīcgales VPDK ,, Lakši”, Sventes VPDK ,,Ezerzvani”, Jersikas pamatskolas 3.-6. klases  un 7.-9. klases deju kolektīvi “Mazie Jersikieši”, Nīcgales PII ,,Sprīdītis” mazie dejotāji un līnijdeju grupa ,,Rodeo juniori”. Kā pateicību par sniegto koncertu visi dalībnieki saņēma kliņģeri. Lai pavasaris kļūtu vēl košāks, pēc koncerta bērnu sejiņas tika apgleznotas dažādās košās krāsās, kā arī varēja noskatīties krāšņu Burbuļšovu.  Spriganākie varēja piedalīties sporta aktivitātēs un spēlēt dambreti. Uzvarētāji saņēma medaļas. Noslēgumā visi tika cienāti ar zupu no tradicionālā lielā zupas katla. Pateicamies pagasta pārvaldei un komunālajam dienestam  par atbalstu Nīcgales pagasta svētku rīkošanā. FOTOGALERIJA

Naujene svin no 10. līdz 19. maijam!