Nīcgales pagasta svētki

AKTUĀLI

1. maijā notiks Nīcgales pagasta svētki un pavasara gadatirgus.

  • No plkst. 9.00 - Pavasara gadatirgus Nīcgales ciemā;
  • 11.00 – Amatiermākslas kolektīvu koncerts ,,Atkal pavasarī…,,;
  • Pēc koncerta 12.30 - Cienasts ,,Lielais zupas katls,,;
  • No plkst. 13.00 – Sporta aktivitātes;
  • No plkst. 14.00 – Jauniešu aktivitātes uz laukuma vai sporta zālē.

Izstāde Nīcgales pagasta Tautas namā visas dienas garumā ,,Rakstu rakstiem mans pūriņis…,,

Bernards Čamāns – skaļās lasīšanas čempions novadā