Nīcgales pagastā iedzīvotāji bažījas par skolas likteni

AKTUĀLI

Turpinās ikgadējās sapulces ar iedzīvotājiem. Pagājušā nedēļā sapulces aizvadītas Medumu, Sventes, Nīcgales un Līksnas pagastos. Uz Nīcgales pagasta sapulci bija pulcējušies 35 iedzīvotāji. Sapulces gaitā visvairāk skanējušas bažas par Nīcgales sākumskolas likteni.

Pēc statistikas datiem Nīcgalē dzīvo 671 iedzīvotājs, kas ir par 49 iedzīvotājiem mazāk nekā pērn. Kāds no iedzīvotājiem izteica domu, ka reāli to esot vēl mazāk. Visvairāk iedzīvotāju ir vecuma grupā no 41-60 gadiem. Pēc demogrāfiskajiem rādītājiem pagastā krities dzimušo un noslēgto laulību skaits, savukārt mirstība – palielinājusies.

No lielākajiem darbiem, kas veikti pagājušā gada laikā, jāmin asfalta seguma atjaunošana Nīcgales pagasta Skolas ielā, pazemes elektrokabeļa nomaiņa līdz Nīcgales pagasta pārvaldes ēkai un Nīcgales pirmsskolas izglītības iestādei, Nīcgales ciema centralizētās siltumapgādes sistēmas pārbūves projekta izstrāde. No 2016. gada 1. oktobra siltumapgādes funkcijas nodotas SIA “Naujenes pakalpojumu serviss”. SIA “NPS” 2017. gadā plāno veikt siltumtrašu daļēju nomaiņu Nīcgales ciemā, siltummezglu telpu remontu un siltummezglu uzstādīšanu.

Tāpat Nīcgales sākumskolā uzstādīta sporta kāpšanas siena, Komunālā dienesta vajadzībām iegādāta rotējošā pļaujmašīna un trimeris un veikti citi mazāki darbi. Pārvaldes vadītājs Pēteris Stikāns iepazīstināja iedzīvotājus ar lielākajiem veicamajiem darbiem šajā gadā. Ieplānota jauna ūdens urbuma ierīkošana Nīcgales ciemā, kā arī vecā artēziskā urbuma tamponāža, dziļurbuma paviljona akas izbūve, apsaiste un pieslēguma izbūve. Nīcgales pagasta Tautas nama teritorijas labiekārtošanai paredzēti līdzekļi 40 000 eiro apmērā. Pašlaik virzībā ir Nīcgales ciema ielu apgaismojuma ierīkošana, jumta seguma daļēja renovācija, ventilācijas šahtu atjaunošana, ūdens notekcauruļu uzstādīšana daudzdzīvokļu mājai Skolas ielā 5, projekta izstrāde Nīcgales pagasta Tautas nama siltumapgādes sistēmas nomaiņai, bruģa seguma atjaunošana līdz Nīcgales sākumskolai, kā arī projekta izstrāde sociālās mājas iekārtošanai.

Nīcgales sākumskolā mācās vien 18 skolēni. Daugavpils novada domes priekšsēdētaja Janīna Jalinska uzsvēra, ka savstarpējos norēķinos par vienu skolēnu uz Jersikas pamatskolu, kur vecāki izvēlējušies sūtīt savus bērnus, aiziet 1 141 eiro gadā.  “Tas nozīmē, ka ne tikai savstarpējos norēķinos mēs maksājam lielu naudu, bet arī Valsts dotācija uz Nīcgales sākumskolu neatnāk. Līdz ar ko arī skolotājiem samazinās likmes un tiek izmaksāta mazāka darba alga. Tāpēc jo īpaši lūdzu vecākus un vecvecākus, kuru bērni un mazbērni mācās citu novadu skolās, atgriezt tos uz Nīcgales pagastu. Jo skolas pastāvēšana, kurā mācās 18 bērni, ir apdraudēta”, tā J. Jalinska.

Janīna Jalinska vērsās pie tiem uzņēmējiem un zemniekiem, kuriem ir nepieciešami apliecinājumi kravu pārvadājumu veikšanai uz konkrētiem pagasta ceļiem. “Ja uz ceļiem, kuros noteikti šie kravas ierobežojumi, jums ir nepieciešamība tomēr kaut ko pārvest, tad jums ir jāgriežas attiecīgi pagasta pārvaldē, kas jums šo atļauju izsniegs, lai nerastos pārpratumi un problēmas ar Ceļa policiju”, tā komentēja J.J.

Savu kritiku Nīcgales pagasta pārvaldes vadībai izteica vienas no lielākajām pagasta zemnieku saimniecības īpašniecēm Ingūna Spūle. “Man, kā nīcgalietei, ļoti sāp sirds par mūsu skolu. Uzskatu, ka te necīnās par katru skolēnu, kā, piemēram, tai pašā Līvānu novadā. Pa lielam pēdējo 20 gadu laikā pie mums nekas nav noticis. Tagad tikai redzu, ka ir vismaz kaut kāda virzība”.

Ingūnai Spūlei atbildēja pārvaldes vadītājs: “Nīcgales sākumskolas likteni nelems nedz pagasta pārvaldes vadība, nedz novada vadība, to lemsiet jūs, vecāki. Skolas jau arī nekonkurē savā starpā, bet vērš savu darbību uz labāku izglītību. Protams, ir apstākļi, pēc kuriem vadās vecāki un katram ir savi iemesli, kādēļ bērns netiek laists mūsu skolā. Ja mēs parēķinām tos savstarpējos norēķinus, tad reāli saprotam, cik naudas zaudē mūsu novads. Savukārt pagasta attīstība gadu griezumā ir jāvērtē objektīvi. Mēs katru gadu atskaitāmies par paveiktajiem darbiem. Mēs vienmēr runājam par sabalansētu budžetu, jo esam 19 pagastu saimē. Nevienu gadu neesam saņēmuši atteikumu no novada vadības tā vai cita projekta īstenošanai vai kādas ieceres piepildīšanai”, tā P. Stikāns.

Daudzdzīvokļu mājas Skolas ielā 11A iedzīvotāja taujāja, vai pagastam nav iespējas palīdzēt ar kāpņu telpu kosmētisko remontu. Uz ko P. Stikāna kungs atbildēja, ka, pirmām kārtām, šie jautājumi jārisina dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē. Tā, piemēram, iedzīvotāju vairākumam vienojoties, mājā tika nomainītas divas metāliskās durvis, savukārt remonts kāpņutelpās tika atstāta kā otrā prioritāte. “Vienmēr būs vajadzības, kas neietilps finansiālajos rāmjos, taču tās tiek ieplānotas un īstenotas no uzkrājuma fonda naudas iedzīvotāju noteikto prioritāšu kārtībā”, doto jautājumu komentēja P.S.

Sapulces turpinājumā tika arī uzsvērts, ka katras mājas iedzīvotāji atbild arī par savas mājas apkārtējās vides un teritorijas sakopšanu.

Daudzi iedzīvotāji piekrita, ka pagastā jārisina ūdenssaimniecības problēmas. 3. janvārī jau tika skalots ūdens tornis, savukārt šonedēļ tiks organizēta arī maģistrālā ūdensvada skalošana.

Kā katrā sapulcē, neizpalika arī pateiktais paldies. Pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja Iveta Guģe pateicās Komunālajam dienestam par sniegto palīdzību baznīcas draudzei – par laicīgi sašķūrēto sniegu un malkas sagādi. Anfisai Smagarei tika teikts paldies par kapu apsaimniekošanu un sakopošanu, savukārt vecākiem un vecvecākiem Iveta pateicās par uzticību pirmsskolas izglītības iestādei un skolai.

Olga Davidova

 

Trīs novada svarbumbu cēlāji atzīti par veiksmīgākajiem aizvadītajā gadā