Nevalstisko un reliģisko organizāciju pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas komisijas sēde

AKTUĀLI

12.04.2024. plkst. 09.30

Dienas kārtībā:         

1. Nevalstisko un reliģisko organizāciju iesniegumu izskatīšana.

2. Lēmumu pieņemšana par finansējuma piešķiršanu.

Mākslinieces Unas Guras izstāde Līksnā