Mākslinieces Unas Guras izstāde Līksnā

AKTUĀLI

Līksnas KN no 10. aprīļa līdz 7. maijam būs skatāma mākslinieces, keramiķes Unas Guras darbu izstāde.

Māksliniece Una Gura ir dzimusi 1972. gadā Daugavpilī. Pirmā interese par keramiku radās jau bērnībā, 80. gadu vidū apmeklējot keramikas nodarbības Tautas lietišķās mākslas studijas „Latgale” darbnīcās. Tur arī tika pieņemts lēmums kļūt par keramiķi. 1992. gadā Una Gura absolvēja Rēzeknes Lietišķās mākslas vidusskolas Keramikas nodaļu, kam sekoja studijas Latvijas Mākslas akadēmijas Latgales filiālē (1994–1998), un 2008. gadā Daugavpils Universitātē tika iegūts maģistra grāds mākslās un pedagoģijā, taču tolaik dzīves gaitas mākslinieci vairāk saveda ar glezniecību. No jauna viņa pievērsās keramikai 2010.

gadā, iesaistoties Daugavpils Māla mākslas centra darbībā. Kopš 1998.

gada māksliniece piedalās plenēros, izstādēs un citos ar mākslu saistītos pasākumos Latvijā un ārvalstīs. Ikdienā Una Gura ir vizuālās mākslas un keramikas skolotāja.

Apraksta pamatā informācija no Daugavpils Marka Rotko mākslas centra mājas lapas.

Nekustamo īpašumu izsoles (15.04.)