Nekustamo īpašumu izsoles (15.04.)

AKTUĀLI

Augšdaugavas novada pašvaldība pārdod elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli  elektronisko izsoļu vietnē izsoles.ta.gov.lv pašvaldības nekustamos īpašumus:

- nekustamo īpašumu “Daugava, 391” ar kadastra numuru 4460 004 2008, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4460 004 1479 0.1131 ha platībā, un atrodas Kalkūnes pagastā, Augšdaugavas novadā.

Izsoles sākumcena - EUR 1915,00. Izsoles solis - EUR 100,00. Nodrošinājums - EUR 191,50. Izsoles sākums – 15.04.2024., izsoles noslēgums – 15.05.2024. plkst.13.00.

Izsoles noteikumi

- nekustamo īpašumu “74” ar kadastra numuru 4460 005 0342, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4460 005 0224 0.1583 ha platībā, un atrodas “74”, Varavīksne, Kalkūnes pagastā, Augšdaugavas novadā.

Izsoles sākumcena - EUR 1800,00. Izsoles solis - EUR 100,00. Nodrošinājums - EUR 180,00. Izsoles sākums – 15.04.2024., izsoles noslēgums – 15.05.2024. plkst.13.00.

Izsoles noteikumi

- nekustamo īpašumu “Jaunsudrabi” ar kadastra numuru 4468 005 0727, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4468 005 0724 0.1955 ha platībā un veselības centra ēkas ar kadastra apzīmējumu 4468 005 0411 001, un atrodas Jaunatnes iela 11, Līksnā, Līksnas pagastā, Augšdaugavas novadā.

Izsoles sākumcena - EUR 9360,00. Izsoles solis - EUR 300,00. Nodrošinājums - EUR 936,00. Izsoles sākums – 15.04.2024., izsoles noslēgums – 15.05.2024. plkst.13.00.

Izsoles noteikumi

- nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 4468 006 0233, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4468 006 0233 0.066 ha platībā, un atrodas “159”, Ļūbaste 1, Līksnas pagastā, Augšdaugavas novadā.

Izsoles sākumcena - EUR 2000,00. Izsoles solis - EUR 100,00. Nodrošinājums - EUR 200,00. Izsoles sākums – 15.04.2024., izsoles noslēgums – 15.05.2024. plkst.13.00.

Izsoles noteikumi

- nekustamo īpašumu “Spārīte 71” ar kadastra numuru 4470 002 0445, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4470 002 0445 0.0539 ha platībā, un atrodas “71”, Spārīte, Maļinovas pagastā, Augšdaugavas novadā.

Izsoles sākumcena - EUR 2100,00. Izsoles solis - EUR 100,00. Nodrošinājums - EUR 210,00. Izsoles sākums – 15.04.2024., izsoles noslēgums – 15.05.2024. plkst.13.00.

Izsoles noteikumi

- nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 4472 004 0693, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4472 004 0693 0.3798 ha platībā, un atrodas Medumu pagastā, Augšdaugavas novadā.

Izsoles sākumcena - EUR 2250,00. Izsoles solis - EUR 100,00. Nodrošinājums - EUR 225,00. Izsoles sākums – 15.04.2024., izsoles noslēgums – 15.05.2024. plkst.13.00.

Izsoles noteikumi

- nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 4474 004 0197, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4474 004 0302 0.1317 ha platībā un dzīvojamās mājas ēkas ar kadastra apzīmējumu 4474 004 0197 003 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4474 004 0303 0.1851 ha platībā un divām skolas ēkām ar kadastra apzīmējumiem 4474 004 0155 001 un 4474 004 0155 002, un atrodas Stacijas ielā 4, Naujenē, Naujenes pagastā, Augšdaugavas novadā.

Izsoles sākumcena - EUR 10890,00. Izsoles solis - EUR 400,00. Nodrošinājums - EUR 1089,00. Izsoles sākums – 15.04.2024., izsoles noslēgums – 15.05.2024. plkst.13.00.

Izsoles noteikumi

- nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 4474 006 0241, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4474 006 0241 0.0631 ha platībā, un atrodas “1”, Vasarnīcas, Naujenes pagastā, Augšdaugavas novadā.

Izsoles sākumcena - EUR 1000,00. Izsoles solis - EUR 100,00. Nodrošinājums - EUR 100,00. Izsoles sākums – 15.04.2024., izsoles noslēgums – 15.05.2024. plkst.13.00.

Izsoles noteikumi

- nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 4488 004 0169, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4488 004 0169 0.57 ha platībā, un atrodas Sventes pagastā, Augšdaugavas novadā.

Izsoles sākumcena - EUR 1120,00. Izsoles solis - EUR 100,00. Nodrošinājums - EUR 120,00. Izsoles sākums – 15.04.2024., izsoles noslēgums – 15.05.2024. plkst.13.00.

Izsoles noteikumi

- dzīvokļa īpašumu Nr.3, Skolas ielā 13A, Nīcgalē, Nīcgales pagastā, Augšdaugavas novadā, ar kadastra numuru 4476 900 0107 un dzīvokļa īpašumā ietilpstošā kopīpašuma 6585/88920 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 4476 005 0426 001 un zemes ar kadastra apzīmējumu 4476 005 0426.

Izsoles sākumcena - EUR 2560,00. Izsoles solis - EUR 200,00. Nodrošinājums - EUR 256,00. Izsoles sākums – 15.04.2024., izsoles noslēgums – 15.05.2024. plkst.13.00.

Izsoles noteikumi

- dzīvokļa īpašumu Nr.2, Parka ielā 3, Sventē, Sventes pagastā, Augšdaugavas novadā, ar kadastra numuru 4488 900 0125 un dzīvokļa īpašumā ietilpstošā kopīpašuma 4010/17240 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 4488 005 0479 001 un zemes ar kadastra apzīmējumu 4488 005 0479.

Izsoles sākumcena - EUR 2450,00. Izsoles solis - EUR 100,00. Nodrošinājums - EUR 245,00. Izsoles sākums – 15.04.2024., izsoles noslēgums – 15.05.2024. plkst.13.00.

Izsoles noteikumi

Nodrošinājums, reģistrācijas maksa un maksa par dalību elektroniskajā izsolē iemaksājama attiecīgi Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālās pārvaldes un Tiesu administrācijas kontos, saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Samaksa par objektiem veicama saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un saņemt Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālā pārvaldē, Rīgas ielā 2, Daugavpilī, 12.kabinetā vai elektroniski pašvaldības tīmekļvietnē.

Reģistrēties izsolēm var sākot no 2024. gada 15. aprīļa plkst. 13:00 līdz 2024. gada 5. maijam plkst. 23:59 elektronisko izsoļu vietnē izsoles.ta.gov.lv, samaksājot reģistrācijas, nodrošinājuma maksu un maksu par dalību elektroniskajā izsolē, iesniedzot izsoles noteikumos minētos dokumentus un izpildot izsoles priekšnoteikumus.

Jautājumos par izsoles procesu sazināties ar Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālās pārvaldes Īpašuma nodaļu, tālr. 65476827, mob. 29412676.

Dalāmies pieredzē ar Preiļu novada pašvaldību