Neparastākie vietu nosaukumi Daugavpils novadā

AKTUĀLI

Latvijā ir sastopami visai neparasti vietu nosaukumi, kuru izcelsme bieži vien grūti izskaidrojama. Daudzi nosaukumi liecina par vietējo ļaužu humora izjūtu, daudzi saistās ar kādām senām vēstures niansēm, cilvēku nodarbošanos. Interesanti vietu nosaukumi atrodami arī Daugavpils novadā. Tos var atrast Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras datu bāzē.

Daugavpils novadā tūristu uzmanību piesaista citu zemju vietvārdi, piemēram, Medumu pagastā ir apdzīvota vieta Ēģipte un pat Ēģiptes luterāņu baznīca, Dubnas pagastā ir sava Parīze – vieta ar nosaukumu Pariža, Kalkūnes pagastā – Jeruzāleme, bet Višķu pagastā – Moskovskaja.

Neparasti nosaukumi ir arī lielākām un mazākam upītēm, kas šķērso novada teritoriju. Piemēram, Dubnas pagastā tek upe Kampinskaja kanava, Sventes pagastā - Kanceuhas leja, Laucesas pagastā – Karčennaja, bet Tabores pagastā – Molčanovka, Kalkūnes pagastā – Lilienfeldes upīte, savukārt Maļinovas pagastā sastopamas upes Lielā Muša un Mazā Muša.

Ne mazāk interesanti ir arī ezeru nosaukumi, piemēram, Adatiņa (Līksnas pagasts), Akacītis (Medumu pagasts), Golodajevkas jeb Golodovkas ezers (Medumu pagasts), Kurlais ezers (Višķu pagasts), Latišonku ezers (Sventes pagasts), Žeidu jeb Žīdu ezers Līksnas pagastā.

Īpaši interesanti ir novada viensētu un ciemu nosaukumi. Daži no tiem liecina, ka viensētās dzīvo īsti darba rūķi – Censoņi, Darbiņmāja, Eņģu māja, Grābekļi, Kapļi, Labdari, Labklājība, Krūžu māja.

Dažkārt māju nosaukumos manāmi eksotiski akcenti – Brazīlija, Bronza, Džoņi, Kaktusi, Zevs, Karma, Paradīze, Paradīzes stūrītis, Palmas, Latoraja, Markitanti, Napaleona lauks.

Ļaudis nav vairījušies pat no kukaiņu pieminēšanas māju vārdos, jo visa  dieva radībiņa ir cienījama – Blusas, Blusu mājas, Vaboles.

Sastopami arī romantiski nosaukumi, kā Mēnesnīca, Mēnesgaismas, Mēneškalns, Gulbju Pāris, Stārķu pils, Stārķu Ligzda, Jaunava, Pagātnes, Pagātnītes, Nāras.

Bet par dažu māju nosaukumiem atliek vien minēt - Aļģes, Gurķi, Nātres, Asie Stūri, Atraitnes, Bārenīši, Bandinieki, Kangari, Dūmu māja, Ērmi, Krievi, Jautrkalniņi, Kauliņi, Kreiļi, Lauka Ļāperi, Maisi, Cukurkalns, Naudaskalns, Nūja, Lati, Pampoļi, Prestiži, Trokšņi, Zobi.

Māju nosaukumos manāmas arī senču tradīcijas un literatūras ietekme- Baznīcēni, Kapsētnieki, Dievdoti, Dieviņi, Veļu māja, Raiņi, Spīdolas.

Par latviešu līgošanas tradīcijām liecina arī šo svētku vārdā nosauktas viensētas – Līgo, Līgotāji, Līgas, Līgotņi.

Bieži vien sastopami ciemi ar līdzīgiem nosaukumiem - Mazās Kļockas un Lielās Kļockas, Lielā Baranovska un Mazā Baranovska, kā arī sādžas, kas nosauktas kādas dzimtas vārdā - Somugols, Somukokts.

Tautas lietišķās mākslas studijas “Pūpoli” dalībnieku izstāde Špoģos