Nekustamo īpašumu izsoles (18.04.2023)

Izsoles

Augšdaugavas novada pašvaldība pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamos īpašumus:

- 2023.gada 18.aprīlī plkst. 09:00 nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 4460 004 1917, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4460 004 1917 0.0585 ha platībā, un atrodas “272”, Daugavā, Kalkūnes pagastā, Augšdaugavas novadā.

Objekta sākotnējā cena – EUR 1400.00.

Izsoles noteikumi

- 2023.gada 18.aprīlī plkst. 09:30 nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 4474 006 0253, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4474 006 0253 0.0629 ha platībā, un atrodas “13”, Vasarnīcās, Naujenes pagastā, Augšdaugavas novadā.

Objekta sākotnējā cena – EUR 1850.00.

Izsoles noteikumi

- 2023.gada 18.aprīlī plkst. 10:00 nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 4460 003 0518, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4460 003 0518 0.3968 ha platībā, un atrodas Kalkūnes pagastā, Augšdaugavas novadā.

Objekta sākotnējā cena – EUR 1260.00.

Izsoles noteikumi

- 2023.gada 18.aprīlī plkst. 10:30 nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 4450 002 0401, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4450 002 0401 0.42 ha platībā, un atrodas Demenes pagastā, Augšdaugavas novadā.

Objekta sākotnējā cena – EUR 1450.00.

Izsoles noteikumi

- 2023.gada 18.aprīlī plkst. 11:00 nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 4450 004 0246, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4450 004 0407 4.16 ha platībā, un atrodas Demenes pagastā, Augšdaugavas novadā.

Objekta sākotnējā cena – EUR 5700.00.

Izsoles noteikumi

Izsoles notiks Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas, konferenču zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils.

Samaksa par objektiem veicama saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un saņemt Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijā, Rīgas ielā 2, Daugavpilī, 12. kabinetā vai elektroniski pašvaldības tīmekļvietnē.

Reģistrēties izsolei var Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas 12.kabinetā (darbadienās no plkst.8.00 līdz 15.30), iepriekš pierakstoties pa mob.29412676, no paziņojuma publicēšanas līdz 2023.gada 14.aprīlim plkst.15.00, iesniedzot iesniegumu un izsoles noteikumos norādītos dokumentus, iepriekš samaksājot nodrošinājumu 10% no izsoles sākumcenas un reģistrācijas maksu EUR 20.00.

Reģistrācijas maksa jāiemaksā Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas (reģ.Nr.90009117568) norēķinu kontā LV37TREL9807280440200, Valsts kases kods: TRELLV22. 

Nodrošinājums jāiemaksā Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas (reģ.Nr.90009117568) norēķinu kontā LV56TREL980257505700B, Valsts kases kods: TRELLV22.

Nekustamos īpašumus var apskatīt darbdienās, iepriekš saskaņojot apskates laiku pa mob. 29412676.

Tūrisma nozares pārstāvjus aicina pieteikties “Tūrisma piknikam”