NEKUSTAMAIS ĪPAŠUMS NĪCGALES VECĀ PAMATSKOLA

Pašvaldība

Tiek pārdots nekustamais īpašums „Nīcgales vecā pamatskola”, kurš atrodas Daugavpils novada Nīcgales ciemata centrā, kur atrodas, skola, bērnudārzs, divi veikali, pagasta pārvalde, Tautas nams, maģistrāla ceļa malā, 26 km attālumā no Daugavpils pilsētas robežas. Piebraucamais ceļš ir labā stāvoklī, asfaltēts, apkārtējās teritorijas ir apsaimniekotas, transporta kustība ir ievērojama . Īpašums sastāv  no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  4476 005 0465  1.1887 ha platībā, nedzīvojamās ēkas (skolas) ar kadastra apzīmējumu 4476 005 0465 001    649.1 m2 platībā un divām palīgēkām   141,5 m2 platībā un   12.2 m2 platībā.  Labiekārtojums - elektroapgāde, ūdens apgāde, asfaltēts ceļš. Nekustamais īpašums izmantojams dažāda veida komercdarbībai – sadzīves pakalpojumu sniegšanai, ofisa, darbnīcu ierīkošana, kā arī var izmantot kā dzīvojamo platību. Ekonomiskā aktivitāte Nīcgales pagastā raksturojuma  kā laba, ir attīstīta uzņēmējdarbība, lauksaimniecība – graudkopība, piena lopkopība. Ir iespējams piesaistīt gan Nīcgales pagasta, gan tuvāko pagastu darbaspēku. Objekta sākotnējā cena –  EUR   10 900.00.

NEKUSTAMAIS ĪPAŠUMS BIĶERNIEKI