NEKUSTAMAIS ĪPAŠUMS BIĶERNIEKI

Pašvaldība

Tiek pārdots nekustamais īpašums „Biķernieki”, kas sastāv no zemes vienības   0.12 ha platībā un ēkas (veikals) 58.8 m2 platībā un kas atrodas Daugavpils novada, Biķernieku pagastā, Biķernieku ciemata teritorijā. Objekts atrodas viendzīvokļu dzīvojamo māju apbūves teritorijā, maģistra ceļa malā. Atrodas ~ 6.8 km attālumā no Naujenes ciemata un ~ 15.8 km attālumā no Daugavpils pilsētas robežas. Objekta sākotnējā cena –  EUR   1580.00.

NEKUSTAMAIS ĪPAŠUMS LATI