Nekustamā īpašuma “Jaunsudrabi” izsole

AKTUĀLI

29. novembrī plkst. 10:00 notiks Augšdaugavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Jaunsudrabi”, kas atrodas Jaunatnes ielā 11, Līksnā, Līksnas pagastā, Augšdaugavas novadā, mutiskā izsole.

Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības 0.1955 ha platībā un būves – veselības centra ēkas 131.1 m2 platībā. Uz zemes esošajai apbūvei ir pieslēgta elektroenerģija. Ir iespējas pieslēgties pagasta ūdensvadam un kanalizācijai. Veselības centra ēka ir apmierinošā/daļēji apmierinošā tehniskā stāvoklī. Ēkai nepieciešams kapitālais remonts.

Izsoles sākumcena – EUR 10400, izsoles solis EUR 400.

Reģistrēties izsolei var līdz 24. novembrim plkst. 15.00, iepriekš samaksājot nodrošinājumu 10% no izsoles sākumcenas un reģistrācijas maksu EUR 20.00.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un saņemt Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijā, Rīgas ielā 2, Daugavpilī, 12. kabinetā vai elektroniski pašvaldības tīmekļvietnē www.augsdaugavasnovads.lv/novads/aktualitates/jaunumi/nekustamo-ipasumu-izsoles-29-novembri

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā, lūdzam sazināties ar Īpašuma nodaļu, tālr. 65476827, mob. 29412676, e - pasts: sanita.snetkova@augsdaugavasnovads.lv.

Īpašumu var apskatīt, iepriekš piezvanot pa tālruni Līksnas pagasta pārvaldes īpašumu apsaimniekošanas nodaļas vadītājam Andrim Kevišam, mob. 26321365.

Programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros -Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejā