Programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros -Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejā

Ilūkste

Ilūkstes Raiņa vidusskolas 1.s – 4.s klašu skolēni 20. oktobrī programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros devās uz Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeju, lai izmantotu iespēja uzzināt jaunu informāciju un gūt jaunus iespaidus par pārrunāto mācību stundu laikā.

Skolēni iepazinās ar  izstādi “Nauda ar Latvijas dvēseli. Lats”. Skolēni atpazina lata monētas un dalījās zināšanās par tā izskatu un kur vēl to ir redzējuši, kā arī dalījās pieredzē, kāda ir visvecākā monēta, ko paši ir atraduši ar metāla detektoru, vai redzējuši ģimenes kolekcijās un ar interesi klausījās gides stāstītajos faktos par naudu.

Gandrīz katru ekskursijas dalībnieku uzrunāja izstāde “Pagātnes reveranss” – kurā skolēni redzēja viesistabas interjeru ar jūgendstila elementiem, kas bija raksturīgs  19. gadsimta beigām –20. gadsimta sākumam.

Noslēgumā skolēni sniedza atbildes par redzēto un dzirdēto, kā arī izlasīto muzeja apmeklējuma laikā, paužot pozitīvu attieksmi par iespēju uzzināt un redzēt kaut ko zināmu,  bet vēl neredzētu un salīdzināt, kā to iztēlojās, neredzot materiālā veidā.

Saņemtā informācija palīdzēs skolēniem, kā paši atzina, ka tagad mācību stundās būs vieglāk izprast, ka teorētiskā informācija var projicēties reālajā dzīvē un ka viss uzrakstītais un uzzīmētais, fotografētais, sākotnēji ir bijir reāls, taustāms un izmantojams.

Kā interesantāko pēc muzeja apmeklējuma skolēni minēja izstādi pat Latvijas naudu, kā arī  ekspozīcijas “Novada daba” tematisko izstādi par zivīm, jo tās atpazina un prata nosaukt, kā arī sekoja līdzi gida stāstījumam, kura laikā tika uzzināti papildus fakti par šo tematu..

Savukārt tie, kuriem informācijas bija par daudz, varēja no piedāvātajiem oļiem izveidot Latvijas rakstu zīmes.

Skolēni vērtēja ļoti atzinīgi iespēju arī patstāvīgi izstaigāt un vērīgāk izpētīt sevi interesējošos muzeja eksponātus, kas ietverti piedāvātajā programmā.

Nav aizraujošākas nodarbes, kā uzzināt ko jaunu par savu novadu, tā attīstību un atrasties blakus vēsturei, kad ir iespēja salīdzināt, cik ļoti viss ir mainījies un apzināties, ka viss mainās un attīstās.

Skolēniem patika, ka gides stāstījums bija saprotams, ka tika sniegtas atbildes uz jautājumiem, kuri interesēja skolēnus, kā arī uzklausīta skolēnu pieredze par konkrētas izstādes tēmu. 

Skolēni pēc muzeja apmeklējuma izvirzīja ideju, ka arī viņi varētu sākt veidot savas klases muzeju, kurā atrastos eksponāti, kurus viņi atnestu no mājām.

Skolotājas - Mārīte Balode, Diāna Timofejeva

Ar „Latvijas skolas somu”- uz Jēkabpili