Naujenieši atzīmēja valsts svētkus

AKTUĀLI

Latvijā ir tāda vieta, ko sauc par Naujenes pagastu. Šeit Daugava vijas caur mežiem, pļavām un laukiem…  Vēsturiskās noslēpumainības piepildīta, pavasara krāšņo ziedu paklājiem noklāta šī nelielā pasaules daļa ik sirdī ir katram šīs vietas iedzīvotājam… Rudenī, kad krāšņos ziedus dārzos ir nokodusi salna, vējš aizpūtis krāsainās koku lapas – pelēkajā novembrī šeit krāšņi plīvo sarkanbaltsarkanie karogi un tieši šeit 17. novembra vakarā naujenieši un viesi sanāca, lai sveiktu Latviju svētkos.

Nevienam nav noslēpums, ka Latvija - esam mēs paši! Mēs esam stipra tauta – mēs esam vienoti priekos – kad svinam, dziedam un dejojam un vēl jo vairāk mēs palīdzam viens otram grūtos brīžos. Šeit ciena tradīcijas, zinātni un kultūru un tuvojoties Latvijas simtgadei Naujenes pagasts vēlējās rādīt to, ka šeit dzīvo ļoti talantīgi cilvēki. Naujeniešiem ir gan raiti deju soļi, gan skanīgas balsis, šeit tiek piekoptas tradīcijas un attīstītas amatu prasmes un pieredzējušie iedzīvotāji savas zināšanas nodod jaunajai paaudzei, lai tā nes gan Naujenes pagasta, gan Daugavpils novada un Latvijas vārdu pasaulē.

Gada laikā mēs – valsts iedzīvotāji – dzīvojot un nemaz nepamanot to – Latviju attīstām. Katrs no mums Latviju stiprina ar saviem darbiem un domām. Naujenes pagastā ir izveidojusies tradīcija ik gadu valsts svētku priekšvakarā godināt tos cilvēkus, kuri ar savu ieguldījumu dara stiprāku, atpazīstamāku un vienotāku gan savu pagastu, gan Latviju! Naujenes pagasta pārvaldes vadītāja Ināra Miglāne sveica tos cilvēkus, kuru darbi runā par viņiem vislabāk - ar Daugavpils novada domes Pateicības rakstiem apbalvoti: Naujenes pagasta iedzīvotāja Helēna Aukstare, Naujenes pamatskolas apkopēja Inguna Jakimova, Naujenes pamatskolas lietvede Aleksandra Semjonova, Lāču pamatskolas apkopēja Lucija Bukeja, SIA “Naujenes pakalpojumu serviss” galvenā grāmatvede Marija Arehova, SIA “Naujenes pakalpojumu serviss” grāmatvede Galina Kolosovska un Naujenes kultūras centra apkopēja Natālija Golubeva. Savukārt 16. novembrī Daugavpils novada kultūras centrā “Vārpa” notikušajā Latvijas Republikas proklamēšanas 99.gadadienai veltītais svinīgajā sarīkojumā “Munu jaunu dīnu zeme” ar Daugavpils novada domes Atzinības rakstu apbalvoti: ģimenes ārsts Ivans Ņesterovs, uzņēmējs SIA “Beibuks” valdes loceklis Ilmārs Lociks, Naujenes pamatskolas direktora vietniece izglītības jomā Ligita Kursiša un Naujenes pirmsskolas izglītības iestādes saimniecības pārzine Jeļena Samijlovska. Lepojamies ar naujeniešiem!

Savukārt svinīgā pasākuma noslēgumā mīļu un siltu atmosfēru nodrošināja dvēselisko dziesmu autore un dziedātāja Santa Kasparsone, kas ar savu gaišo smaidu un maigo balss tembru apbūra katru, kas atradās zālē.

Par līdzdalību koncertā un svētku noskaņojuma radīšanu pateicamies Naujenes kultūras centra kolektīviem: bērnu vokālajam ansamblim “Odziņas” (vadītāja Tatjana Zviceviča), vidējās paaudzes tautas deju kolektīvam “Dveina” (vadītāja Santa Kļaviņa), senioru vokālajam ansamblim “Dzeipurs” (vadītāja Zita Nitiša), folkloras kopai “Rūžeņa” (vadītāja Inga Zeile), Naujenes Mūzikas un mākslas skolas jauktajam ansamblim (vadītāja Tatjana Jukuma) un saksofonu kvartetam (vadītājs Ruslans Margevičs), Naujenes pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” deju grupai (vadītāja Tatjana Zviceviča), Lāču pamatskolas tautas deju kolektīvam (vadītāja Iveta Meškovska), Naujenes pamatskolas vokālajam ansamblim “Spurgaliņas” (vadītāja Līvija Koroļkova), Zitai Nitišai, Eduardam Zariņam un visiem klātesošajiem.

Ilgu un laimīgu mūžu Latvijai!

FOTOGALERIJA Aiga Krute    

Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē