Naujenes senioru aktivitātes Višķu sociālās aprūpes centrā

Sociālais darbs un veselība

22. novembrī Naujenes sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības centra seniori ar jautro, skanīgo dziesmu un raitu deju priekšnesumu apmeklēja Višķu sociālās aprūpes centru. Īpaši siltu noskaņu koncerta laikā aprūpes centra iemītniekiem sagādāja vokālais ansamblis ”Rasa” (vadītāja Olga Pankova). Arī deju kolektīvs „Smaids” (vadītājs Olegs Zaharņovs) ar savām iecienītākajām dejām dāvāja enerģijas un prieka gaisotni skatītājiem. Bet kāda dziesma ir bez skanīgā instrumenta – bajāna? Tāpēc koncerta noslēgumā kā saldēdiens dvēselei bija Vaļkovsku ģimenes dziesmas skanīgā instrumenta bajāna pavadījumā. Koncerta dalībniekiem un skatītājiem bija iespēja labi atpūsties un sajust, ka katrs cilvēks ir personība, katrs cilvēks ir unikāls. Koncerta gaisotne bija viegla, pacilāta un reizē jautra. Jautrības noskaņa burtiski sita augstu vilni. Ar šo pasākumu Naujenes seniori koncerta laikā uzdāvināja aprūpes centra iemītniekiem ne tikai svētku noskaņu, bet atklāja arī savu plašo siržu vēlmi sniegt atbalstu arī nākamajās reizēs.

 Naujenes SPSP centra sociālā darbiniece Svetlana Zinkeviča

Eiropas medus brokastis arī Augšdaugavas novada skolās