Naujenes pamatskolas skolēni iepazina Latviju un Naujeni datu bāzē Letonika.lv

Izglītība

5. oktobrī Naujenes tautas bibliotēkas Bērnu nodaļā Naujenes pamatskolas 8. un 9. klases skolēniem notika neparasta bibliotekārā stunda – izzinošs un reizē aizraujošs kvests “Iepazīsti Latviju un Naujeni kopā ar datubāzi Letonika”.

Bibliotekārās stundas sākumā skolēni tika sadalīti divās komandās. Uzdevums pirmajai komandai – noteiktā laikā datu bāzē Letonika.lv atrast informāciju par Latviju un Naujenes pagastu, iegūto informāciju apkopot darba lapās, atšifrēt kodus, meklēt grāmatās paslēptās aploksnes ar uzdevumiem un norādēm. Pēdējais kvesta uzdevums – atrast nozagto zibatmiņu, kurā saglabāti ļoti svarīgi bibliotēkas faili par vēsturi, ģeogrāfiju, dabu. Galvenais ieguvums – skolēni iemācījās izmantot elektronisko datubāzi Letonika.lv.

Kamēr viena komanda pildīja kvestu, otra komanda bibliotēkas lasītavā piedalījās e-viktorīnā “Ko tu zini par Latviju?”. Skolēni minēja krustvārdu mīklu un, izmantojot grāmatu “Latvija: atlants bērniem”, pildīja testu. Mūsu audzēkņi papildināja savas ģeogrāfijas zināšanas, jo uzzināja par Latvijas lielākajām ūdenstilpnēm, par dabas parku bagātībām un tajos sastopamajiem augiem, kā arī pētīja Latvijas pilsētu ģerboņus.

Bibliotekārās stundas laikā skolēni ne tikai palašināja savas zināšanas dabaszinātņu, sociālā un pilsoniskā jomā, bet arī pārliecinājās, ka interneta izmantošana paver iespējas apgūt noderīgus interneta resursus, kuros var atrast informāciju, tulkot, lasīt brīvpieejas e-grāmatas.

Paldies Naujenes tautas bibliotēkas Bērnu nodaļas bibliotekārei Aigai SOLDATJONOKAI ne tikai par izzinošo kvestu/viktorīnu, bet arī par vērtīgo stundu!

Zinaīda Pauliņa, Naujenes pamatsk. 8.kl. audzinātāja

Aizraujošās un izglītojošās nodarbības Naujenes pamatskolā