Naujenes pamatskolas “Labo darbu talka”

AKTUĀLI

Naujenes pamatskolas skolēniem ir viena laba tradīcija – Labo darbu nedēļas ietvaros sakopt Jezupovas Svēto Pētera un Pāvila Romas katoļu baznīcas teritoriju. Šogad baznīcas teritoriju 26. oktobrī sakārtoja skolas mazpulcēni kopā ar skolotāju Zinaīdu PAULIŅU.

Pie baznīcas talciniekus  sagaidīja  Jezupovas draudzes prāvests Pāvels RACIŅŠ, draudzes priekšsēdētāja Stanislava LOCIKA un draudzes locekļi, kuri arī šajā dienā atnāca, lai piedalītos talkā.

Baznīcas teritorijā skolēni cītīgi strādāja vairākas stundas: grāba lapas, nesa tās uz komposta kaudzi, puķu dobēs izrāva pārziedējušās puķes. Lai arī skolēniem tas bija darbs, viņi to izbaudīja ar prieku un atdevi, un nogurums bija patīkams, jo viņi saprata, ka par darbu, ko dara, neko negaida. Mazpulcēni bija priecīgi, ka spēja kādam palīdzēt tāpat.

Tā bija pozitīva diena, jo visi, pat neskatoties uz lietu, bija labā garastāvoklī, darboties griboši un jautri. Veicot šo labo darbu, bija jūtamas tiešām jaukas emocijas, jo kādam tas, ko darījām, sagādās lielu prieku. Ceram, ka draudzes cilvēki, dodoties uz dievkalpojumu, arī atzinīgi novērtēs mūsu labo darbu.

Īpašs iepriecinājums čaklajiem talciniekiem bija siltā tēja un maizītes, ko sagatavoja draudzes priekšsēdētāja Stanislava LOCIKA. Brīvā dabā pēc fiziska darba baudītam ēdienam bija īpaša garša! Katram no mums tika dota iespēja veikt labu darbu. Labo darbu nedēļa tādu iespēju dod katram. Darot kopā, var izdarīt vairāk labo darbu!

Zinaīda Pauliņa, Naujenes pamatsk. Mazpulka vadītāja

Vēsturiskais spiegu trilleris "Suflieris" rosina pārdomas par vēsturiskiem notikumiem