Naujenes pamatskolas 7. klases skolēni iepazīstas ar elektroniskā kataloga iespējām

Izglītība

22. martā Pie Naujenes pamatskolas 7. klases skolēniem viesojās Naujenes tautas bibliotēkas Bērnu nodaļas bibliotekāre Aiga SOLDATJONOKA. Nodarbības laika skolēni tika iepazīstināti ar Naujenes bibliotēkas e-pakalpojumiem: elektronisko grāmatu katalogu un e- grāmatu bibliotēku. Audzēkņi iemācījās atrast nepieciešamo grāmatu pēc nosaukuma, autora vai tēmas Augšdaugavas novada bibliotēku  elektroniskajā katalogā  https://naujene.biblioteka.lv/alise, kā arī noskaidroja vai meklētais izdevums ir bibliotēkas krājumā, vai tas  šobrīd ir pieejams, vai arī ir izsniegts lasītājam.   

Bibliotekāre Aiga pastāstīja un parādīja, kā var kļūt par bibliotēkas autorizēto lietotāju  un kādas iespējas paveras bibliotēkas autorizētajam lietotājam. Mūsu audzēkņi uzzināja, ka, neizejot no mājam, var pagarināt grāmatas lasīšanas laiku, pasūtīt grāmatas vai stāties rindā pēc grāmatas, kura uz doto brīdi ir izdota citam lasītājām.

Nodarbības laikā bibliotekāre Aiga pastāstīja par iespēju bibliotēkā reģistrētajiem lietotājiem, izmantojot pakalpojumu “3td e-GRĀMATU bibliotēka”, bez maksas lasīt latviešu autoru darbus un tulkotos darbus e-grāmatas formātā tiešsaistē vadierīcē vai datorā.

Bibliotekārās nodarbības noslēgumā bibliotekāre atgādināja, ka bez vecāku vai aizbildņa atļaujas par bibliotēkas lasītāju var kļūt jau no 13 gadu vecuma. To var izdarīt, atnākot uz bibliotēku un aizpildot lietotāja reģistrācijas karti vai aizpildīt  lietotāju online reģistrācijas lapu.

Paldies bibliotekārei Aigai SOLDATJONOKAI par izzinošo un saturīgo nodarbību.

Alita Kokina, Naujenes pamatsk.skolotāja

Augšdaugavas novada izglītības iestāžu teātra pulciņu diena “Maska”