Augšdaugavas novada izglītības iestāžu teātra pulciņu diena “Maska”

AKTUĀLI

Starptautiskās teātra dienas ietvaros 29. martā Augšdaugavas novada Kultūras centrā “Vārpa” pulcējās novada izglītības iestāžu teātru pulciņi, lai kopā svinētu teātra svētkus. Šis pasākums tika rīkots ar mērķi veicināt bērnu un jauniešu pilsonisko līdzdalību, kultūras izpratni un pašizpausmi mākslā, kā arī veicināt iesaistīšanos Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanā un kopšanā.

Teātra pulciņu dienā “Maska” piedalījās astoņi kolektīvi no septiņām novada izglītības iestādēm.  Skolēni tikās klātienē, lai uzstātos, dalītos ar savu veikumu, izpaustu sevi skatuves mākslā un aktiermeistarībā, kā arī iepazītu citu kolektīvu sniegumu, gūtu pieredzi un ceļotu pa daudzveidīgo un bagātīgo latviešu literatūras mantojuma pasauli.

Pulciņu priekšnesumus vērtēja teātra jomas eksperti: režisore, Augšdaugavas novada kultūras centra “Vārpa” direktore, teātra trupas “Trešais variants” vadītāja Inta Uškāne, literāte, aktrise un grāmatu pasaules pārzinātajā Anita Lipska.  

Augšdaugavas novada pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītāja Janita Zarakovska pateicās visiem dalībniekiem un skolotājiem par brīnišķo ceļojumu tik daudzveidīgā un aizraujošā literatūras un mūzikas pasaulē, par ieguldīto darbu un vēlēja turpināt iesākto.

Savukārt eksperti norādīja, ka ar lielu interesi vēroja un klausījās dalībnieku sniegumu, jo katrs pulciņš bija gatavojies un centies, katrs bija ar savu “odziņu”, daži izcēlās ar īpašu atraktivitāti, visi bija padomājuši par atbilstošiem tērpiem. Eksperti vēlējā turpināt attīstīt teātra mākslu izglītības iestādēs un gūt aizvien jaunu pieredzi un iemaņas.

Katram pulciņam, atbilstoši tematam, saturam un sniegumam, tika piešķirta nominācija:

  • Sventes vidusskolas Marionešu teātris (vad. Nataļja Ogurcova) ieguva nomināciju Vismuzikālākie;
  • Biķernieku pamatskolas teātra pulciņš “Čudodeji” (vad. Maija Mihailova) tika pie nominācijas Vispieklājīgākie;
  • Laucesas pamatskolas teātra un tautas tradīciju pulciņš (vad. Maruta Kuzmina un Tatjana Mihailova) ieguva nomināciju Vispatriotiskākie;
  • Laucesas pamatskolas programmas īstenošanas vietas Silene leļļu teātris (vad. Diāna Krasiļņikova) tika pie nominācijas Vissaliedētākie;
  • savukārt Salienas vidusskolas 1.-4. un 5.-9. klašu teātra pulciņš (vad. Liāna Korabļova) ieguva nomināciju Visdziedošākie;
  • Špoģu vidusskolas 3. klases teātra pulciņš (vad. Marija Umbraško) tika atzīti par Visliterārākajiem;
  • Ilūkstes Raiņa vidusskolas 1. klases teātra grupa (vad. Lilita Bērziņa) ieguva nomināciju Visskatuviskākie
  • Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas teātra pulciņš “Virpulis” tika nominēti kā Visizglītojošākie.  

Konkursa dalībnieki saņēma Atzinības rakstus un saldās balvas.

Paldies visiem teātru pulciņu dalībniekiem un skolotājiem par priekšnesumu sagatavošanu un izglītības iestādēm par atbalstu skolēnu dalībai šajā pasākumā!

Šo pasākumu rīko Augšdaugavas novada pašvaldībās Izglītības pārvaldes sadarbībā ar novada izglītības iestādēm.

Inese Zuģicka, IP metodiķe

Foto: Inese Minova

Noskaidroti Naujenes pagasta lasīšanas čempioni