Naujenes pamatskolas 3. klases skolēni lasīs un vērtēs  “Bērnu žūrijas 2022″ grāmatas

Izglītība

17. oktobrī Naujenes pamatskolas 3. klases skolēni sagaidīja ciemos sengaidītu viesi – Naujenes tautas bibliotēkas Bērnu nodaļas bibliotekāri Aigu SOLDATJONOKU. Šoreiz bibliotekāre Aiga nebija viena, bet kopā ar Daugavpils Universitātes studenti Anitu KARDELI, kura Naujenes tautas bibliotēkā iziet praksi.

Šī gada pirmajā tikšanās reizē A.Soldatjonoka mazos lasīšanas ekspertus iepazīstināja ar konkursa “Bērnu žūrijas 2022” noteikumiem un grāmatu kolekciju. Nodarbības turpināja bibliotekāre Aiga un praktikante Anita trešklasniekiem lasīja fragmentus no Marka Uves Klinga grāmatas “Diena, kad ome salauza internetu”.

Līksmā un asprātīgā grāmatiņa ļauj iejusties situācijā, kad pasaulē uz dažām stundām pārstājis darboties internets. Ir aizdomas, ka pie šīs globālās problēmas vainojama kāda ome kādā Vācijas pilsētiņā…  Bez interneta nekas vairs nav tā, kā bija: nevar spaidīt savu telefonu, nevar klausīties mūziku, nevar skatīties televīziju, pieaugušie nevar strādāt. Un neviens nezina, ko iesākt – kā dzīvot bez interneta? Bet, neskatoties uz to,  ka nebija interneta, diena grāmatas varoņiem pagāja ļoti jautri. 3. klases skolēniem ļoti iepatikās šī grāmata. Tajā ir daudz labsirdīga humora un smieklīgu varoņu.

Praktikante Anita Kardele pārbaudīja, vai mūsu skolēni zina interneta rašanās vēsturi un drošību internetā. Bērni uzzināja, visātrākais internets ir Čīlē, bet vislēnākais – Turkmenistānā. Izrādās, ka 3. klases skolēni labi orientējas jautājumos, kas saistīti ar drošību internetā, jo uz visiem viktorīnas jautājumiem atbildēja pareizi. Bibliotekāre Aiga uzskata, ka viņi sākumskolā ir medijpratības eksperti.

Arī mūsu audzēkņiem tika piedāvāts iztēloties, ko viņi darītu, ja pēkšņi pazustu internets. Skolēni stāstīja ka tad viņi spēlētu galda spēles, paslēpes, futbolu un, protams, lasītu grāmatas.

Bibliotekāre Aiga Soldatjonoka iemācīja mūsu trešklasniekiem spēlēt spēli “Mēmais šovs”. Ar žestu un mīmiku palīdzību noteiktā laikā spēles dalībniekiem  vajadzēja parādīt kādu dzīvnieku vai lietu. Šī spēle bija ne tikai jautra, bet arī radoša, jo katrs tās dalībnieks varēja iedzīvoties mēmā kino aktiera lomā. Bibliotekārās stundas noslēgumā apņēmības pilni bērni apņēmās kopā ar skolotāju Ingrīdu BLEIDELI izlasīt vēl 3 “Bērnu žūrijas2022” grāmatas, kā arī starpbrīžos turpināt spēlēt spēli “Mēmais šovs”.

Vissirsnīgākais PALDIES bibliotekārei Aigai SOLDATJONOKAI un praktikantei Anitai KARDELEI  par aizraujošo un izzinošo nodarbību,  PALDIES par ciešo sadarbību un interesantajām bērnu aktivitātēm!

Ingrīda Bleidele, Naujenes pamatsk. 3.kl. audzinātāja

Apmācības ugunsdrošības jomā Naujenes pamatskolā