Naujenes pamatskolā tika īstenota interešu izglītības programma “Es – uzņēmējs”

Izglītība

Naujenes pamatskolā otrajā semestrī tika īstenots interešu izglītības programmas ‘’Es – uzņēmējs!’’ pulciņš, kurā aktīvi darbojās 3. klases skolēni un viņu skolotāja Ilze OZOLA. Nodarbību laikā 3. kl. skolēni ieguva priekšstatu par to, kā atšķirt cilvēku vēlmes un vajadzības, iepazinās ar naudas funkcijām, naudas veidiem un formām.

Vislielāko prieku bērniem sagādāja senās naudas pētīšana un naudas vērtības izpratne, spēlējot spēli “Veikals.” Iepērkoties “Veikalā” apguva prasmi izvēlēties pirmās nepieciešamības preces un iekļauties savā budžetā.

Bērni ar interesi klausījās klasesbiedru pieredzes stāstus par pašgatavotu lietu tirdzniecību kā, piemēram, penāļu izgatavošana no auduma,  rotaļlietas ar rīsu pildījumu un akmeņi ar dārzeņu uzrakstiem.

Nodarbību noslēgumā skolēni  prezentēja savu nākotnes profesiju un saņēma Atzinības rakstus par ieguldīto darbu savu zināšanu un prasmju attīstīšanā interešu izglītības programmā “Es-uzņēmējs!”

 Ilze Ozola, Naujenes pamatskolas skolotāja

Sventes vidusskola aicina pievienoties savai draudzīgajai saimei