Sventes vidusskola aicina pievienoties savai draudzīgajai saimei

AKTUĀLI

Meklējot savam bērnam piemērotu izglītības iestādi, daudzi vecāki izvēlas Sventes vidusskolu, gan izvērtējot izglītības kvalitāti, gan attālumu no dzīvesvietas. 

Šai skolai ir sena vēsture un tradīcijas. Pirms trim gadiem tā nosvinēja savu 100 gadu jubileju. Vidusskola atrodas pilsētas tuvumā, ēka pirms vairākiem gadiem ir renovēta, bet nupat, īstenojot vērienīgu projektu, pie Sventes vidusskolas izveidots moderns sporta laukums vieglatlētikas nodarbībām, futbolam, volejbolam, basketbolam un tenisam, kā arī izbūvēts bērnu rotaļu laukums. Labiekārtota arī skolas teritorija, izveidojot modernu LED apgaismojumu un betona bruģakmens celiņus. Pašā skolā valda omulīga gaisotne.

Direktora vietniece Biruta Ondzule teic, ka skola ir sava veida otrās mājas, kur bērni ierodas agri no rīta un dodas prom dienas nogalē, pavadot skolā visu dienu. Tāpēc skolas kolektīvs – gan pedagogi, gan tehniskie darbinieki -cenšas radīt skolā mājīgumu, lai bērniem te būtu patīkami uzturēties. “To pamana ne tikai mūsu bērni un vecāki. To pamana arī ciemiņi, kuri pie mums bieži vien ierodas,” saka Biruta Ondzule.  

Sventes vidusskola īsteno vairākas izglītības programmas, tostarp speciālās programmas izglītojamajiem ar garīga rakstura un mācīšanās traucējumiem. Tāpat vidējo izglītību te var iegūt neklātienē. Kopumā te izglītību pašlaik iegūst 196 skolēni.

“Sventes vidusskolā mēs strādājam ar audzēkņiem no pusotra gada vecuma pirmsskolas grupā, šobrīd tajā ir 29 bērni. Realizējam klātienes programmu no 1. līdz 12. klasei, bet sestdienās un svētdienās strādā neklātienes programma. Ir arī iekļaujošā izglītība, mums ir 8 bērni, kuriem ir 56. vai 58. mācību programma, viņi mācās klasē kopā ar pārējiem. Darbā ar šiem bērniem pedagogiem nāk talkā skolotāju palīgi, ir logopēds,” stāsta skolas direktors Aleksandrs Sibircevs.

Sventes vidusskolu par savu mācību iestādi ir izvēlējušies ne tikai novada bērni, bet arī pilsētnieki. Pašlaik Sventes vidusskolā mācās 33 bērni no Daugavpils. Tā kā skolēnu skaits klasēs nav liels, ir iespēja katram pielietot individuālu pieeju, tieši tas arī motivējot vecākus savus bērnus sūtīt uz novada skolām. 

Sventes vidusskolā ar bērniem strādā 26 skolotāji, vairāki no viņiem paši savulaik ir absolvējuši šo skolu. “Es priecājos, ka mums ir stabils pedagogu kolektīvs, izglītoti pedagogi, spēcīgi, kuri var iemācīt bērnus strādāt un uzrādīt atbilstošus rezultātus gan ikdienas darbā, gan eksāmenos. Skolotāji radoši, vairāki strādā ar interaktīviem ekrāniem, projektoriem, izmanto interneta resursus, mēģina dažādot mācību procesu, lai bērniem būtu interesanti, tad viņiem radīsies interese par mācību priekšmetu,” saka skolas direktors.

Mācību procesā skolā tiek ieviestas modernas tehnoloģijas. Jau vairākus gadus dizaina un tehnoloģiju stundās skolēni mācās strādāt ar 3D printeri, veidojot dažādus telpiskus objektus, piemēram, traukus, mājiņas vai suvenīrus. Skolotājas Aijas Saveļjevas vadībā jaunieši sāk apgūt vienkāršākas lietas, piemēram, piekariņus, bet pamazām mācās uzprojektēt sarežģītākus darbus, piemēram, kuģīti vai māju. Lielāki darbi top vairākas stundas, tāpēc jāapbruņojas ar pacietību, nepieciešama arī uzmanība un matemātikas zināšanas. Pati skolotāja ar modernās iekārtas palīdzību veido īpašus suvenīrus, kas tiek pasniegti skolas absolventiem.

Sventes vidusskolā ir pieejama plaša interešu izglītības programmu izvēle. Darbojas koris dažādām vecuma grupām, jaunieši var iesaistīties gan instrumentālās, gan vokālās mūzikas ansambļos. Skolas lepnums ir tās marionešu teātris. “Tas ir ļoti savdabīgs kolektīvs – marionešu teātris, kurš principā balstās uz skolotājas lielu entuziasmu. Jo gan sižeti šīm izrādēm, gan visas lelles ir viņas roku darinātas. Viņa vienmēr atrod idejas, kuras pēc tam realizē kopā ar bērniem,” stāsta direktora vietniece Biruta Ondzule.

Ar lieliem panākumiem darbojas vizuālās mākslas pulciņš “Galerija”, kas tiek kupli apmeklēts. Šī pulciņa dalībnieki apgūst dažādas rokdarbu tehnikas, veido skaistus mākslas darbus, ar kuriem piedalās konkursos un gūst labus rezultātus. Latviešu valodas aģentūras rīkotā radošo darbu konkursa „Kas ir Tavs varonis šodien?” šogad izdotajā krājumā iekļauti trīs Sventes vidusskolas skolēnu darbi. Savukārt Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes rīkotajā konkursā “Drošie ziemas prieki” no 35 nominantiem 13 ir tieši Sventes vidusskolas skolēni.  

Liela uzmanība skolā tiek veltīta sportam. Pats skolas direktors Aleksandrs Sibircevs ir sporta skolotājs, ar jauniešiem strādā pieredzējuši Augšdaugavas novada Sporta skolas vieglatlētikas treneri Jānis un Alla Petrovski. Skolas paspārnē darbojas Augšdaugavas novada sporta skolas vieglatlētikas grupa, bērni var darboties vairākos sporta pulciņos.

“Mēs mēģinām sportam pievērst uzmanību arī tāpēc, ka tagad bērniem sarucis fizisko aktivitāšu apjoms. Ja agrāk katrai ģimenei bija saimniecība, dārzs, kur strādāt, tad tagad lielākā daļa laika tiek pavadīta pie datora, ar mobilo, kustību skaits sarūk. Papildus nodarbojoties ar sportu pēc stundām, ceram, ka veselība būs atbilstošā līmenī un nebūs problēmu turpmākajā dzīvē,” uzskata skolas direktors.

Skolā regulāri notiek dažāda mēroga sporta sacensības – gan skolas čempionāts volejbolā un citos sporta veidos, gan Latvijas svarbumbu celšanas čempionāts. Ir izveidota sava volejbola un basketbola komanda, kas piedalās arī starptautiskos turnīros.

Sventes vidusskola ir izaudzinājusi daudzus talantīgus sportistus, kuri dažādos sporta veidos ir guvuši labus rezultātus gan Latvijas, gan starptautiskā mērogā. Aleksandra Sibirceva audzēknis Armands Rokjāns nupat ir ieguvis Latvijas volejbola federācijas Gada balvu kā 2023. gada Latvijas volejbola uzlecošā zvaigzne un atzīts par pērnā gada labāko sportistu Augšdaugavas novadā.

Sventes vidusskolā darbojas arī jaunsardze, kurā lielākoties iesaistās 8. klases skolēni, piedalās dažādās nometnēs un sacensībās ārpus skolas. Skola projekta ietvaros jau divus gadus realizē arī valsts aizsardzības mācību, kas drīzumā būs obligāts priekšmets. “Esam ļoti gandarīti, ka bez pedagogiem skolā ienāk cilvēks no malas, kuram ir stāja, kas ir Latvijas patriots. Es domāju, ka tas ļoti daudz dod gan mūsu bērnu patriotiskajā audzināšanā, gan vispusīgā attīstībā,” saka Biruta Ondzule.

Paši skolēni aktīvi iesaistās skolas dzīvē, darbojoties skolēnu pašpārvaldē. Plānojot skolas darbu nākamajam periodam, tiek ņemti vērā arī skolēnu ierosinājumi.  

Pusdienas skolēniem nodrošina skolas ēdnīca, kur tiek pagatavota garšīga un veselīga maltīte. Starpbrīžos vai gaidot autobusu, jaunieši var pavadīt laiku skolas bibliotēkā, izvēloties kādu pašiem tīkamu lasāmvielu vai strādājot ar datoriem. 

“Cenšamies nodrošināt, lai arī pēc stundām bērniem skolā būtu ērti. Liela daļa uz skolu brauc ar autobusu agri no rīta, pēc stundām gaida autobusu, tāpēc mēs padomājām par mēbelēm gaiteņos, kur bērniem apmesties” saka direktora vietniece.

“Ņemot vērā to, ka Sventes vidusskolā ir labvēlīgi apstākļi, draudzīgs kolektīvs, es aicinātu vecākus pievērst uzmanību Sventes vidusskolai un izvēlēties šo skolu par to vietu, kur bērni varētu iegūt kvalitatīvu izglītību,” aicina skolas direktors Aleksandrs Sibircevs.

Teksts, foto: Inese Minova

Valsts asinsdonoru centra izbraukums Sventē