NMMS audzēkņu sasniegumi Kupišķu Mākslas skolas I Starptautiskajā koka un metālpūšaminstrumentu solistu konkursā “Mūzikas brāzma 2024”

AKTUĀLI

25. aprīlī Naujenes Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi piedalījās Kupišķu Mākslas skolas I Starptautiskajā koka un metālpūšaminstrumentu solistu konkursā “Mūzikas brāzma 2024”.

Konkurss tika veidots ar mērķi:

  • veicināt skolēnu mākslinieciski muzikālo pašizpausmi, rosināt radošumu, attīstīt gaumi;
  • atklāt bērnu muzikālās spējas, attīstīt mākslinieciski muzikālās izteiksmes prasmes;
  • popularizēt pūšaminstrumentu mūziku, atklājot to individualitāti;
  • kopt muzikālās tradīcijas, dot bērniem iespēju iegūt skatuves pieredzi;
  • veicināt radošu sadarbību starp pedagogiem un izpildītājiem.

Konkurss notika 6 grupās – A grupa (1.-2. klašu skolēni), B grupa (3.-4. klašu skolēni), C grupa (5.-6. klašu skolēni), D grupa (7.-8. klašu skolēni), E grupa (9.-10. klašu skolēni), F grupa (11.-12. klašu skolēni). Konkursā piedalījās dalībnieki no Lietuvas un Latvijas.

Konkursa dalībniekiem bija jāizpilda divus brīvi izvēlētus skaņdarbus, kuri jāatskaņo no galvas.

Šāda veida konkurss Kupišķu Mākslas skolā notika pirmo reizi, bet neskatoties uz to, tas tika organizēts augstākā līmenī.

Naujenes Mūzikas un mākslas skolu konkursā pārstāvēja un godalgotās vietas ieņēma:

1. klases audzēkne Nika Grigorjeva (Klarnetes spēle, skolotājs Voldemārs Skutāns) 1.vieta;

7. klases audzēkne Anastasija Ņikitina (Eifonija spēle, skolotājs Aleksejs Petrovs) 1. vieta;

2. klases audzēkne Estēlija Derjabo (Saksofona spēle, skolotājs Voldemārs Skutāns) 2. vieta;

2. klases audzēkne Evlālija Savicka (Klarnetes spēle, skolotājs Voldemārs Skutāns) 2. vieta;

3. klases audzēkne Agata Golovane (Klarnetes spēle, skolotājs Voldemārs Skutāns) 2. vieta;

4. klases audzēknis Alekss Aveniņš (Eifonija spēle, skolotājs Aleksejs Petrovs) 2. vieta;

4. klases audzēkne Arina Kopilova (Klarnetes spēle, skolotājs Voldemārs Skutāns) 2. vieta;

3. klases audzēknis Marjans Vlads Pavasers (Saksofona spēle, skolotājs Voldemārs Skutāns) Pateicība.

Koncertmeistars Gļebs Beļajevs.

Naujenes Mūzikas un mākslas skolas direktors Ruslans Margevičs tika aicināts konkursa žūrijas darbam, kā arī tika atjaunots vecais sadarbības līgums starp Kupišķu Mākslas skolu un Naujenes Mūzikas un mākslas skolu.

Labākie konkursa dalībnieki tika apbalvoti ar laureāta diplomu un piemiņas veltēm.

Konkursa noskaņā audzēkņiem bija iespēja doties ekskursijā pa Kupišķu pilsētu.

Naujenes Mūzikas un mākslas skola izsaka pateicību pedagogiem Aleksejam Petrovam, Voldemāram Skutānam un koncertmeistaram Gļebam Beļajevam par ieguldīto lielo un rezultatīvo darbu audzēkņu sagatavošanā konkursam.

Tūrisma jomā aicina ieviest digitālus risinājumus