Naujenes MMS notika koncerts

AKTUĀLI

9. maijā Naujenes Mūzikas un mākslas skolā meistarklašu un koncertu cikla “Mācīšanas metodikas daudzveidība pūšaminstrumentu spēlē” ietvaros notika Artura Rubinšteina Valsts mūzikas skolas un Jauniešu pūtēju orķestra "Kujawia" dalībnieku (Polija) koncerts un Adama Micķeviča Poznaņas Universitātes docenta Miroslawa Kordowska trompetes spēles meistarklase.

Ozolu stādīšanas akcijā “Augsim Latvijai” iesaistījās vairāku paaudžu pārstāvji