Ozolu stādīšanas akcijā “Augsim Latvijai” iesaistījās vairāku paaudžu pārstāvji

AKTUĀLI

Jau trešo gadu pēc kārtas Daugavpils novadā tiek realizēta jauniešu akcija “Augsim Latvijai”, kuras ietvaros Daugavpils novada pagastos tiek iestādīti ozoli. Akcija tiek organizēta ar mērķi rosināt jauniešu interesi par Daugavpils novadu, veicināt piederības sajūtu dzimtajai vietai un veikt ilgtspējīgu ieguldījumu Daugavpils novada apzaļumošanā. Ozolu stādīšanā piedalījās gan vecāka gada gājuma cilvēki, gan arī visjaunākie un mazākie, simbolizējot paaudžu saikni.

Salienas pagasta jaunieši akcijas ietvaros ozolus stādīja blakus Salienas vidusskolai un Salienas kultūras namam. Jaunieši bija gandarīti par paveikto darbu.

Sventes pagasta jaunieši stādīja ozolus “Baltā galdauta svētku” ietvaros. Pulcējoties kopā visām paaudzēm, cilvēki dalījās labās domās un emocijās. Jaunieši iestādīja ozolus blakus Sventes vidusskolai.

Vecsalienas pagasta jaunieši stādīja ozolus Lielās talkas ietvaros, 28. aprīlī. Sakārtojot parka teritoriju, pagasta jaunieši un bērni apzaļumoja parku ar jauniem ozolu stādiem. Ambeļos ozoli augs pie Ambeļu skreines. 4. maijā, Balta galdauta svētku ietvaros, jaunieši kopā ar pārējiem pagasta iedzīvotājiem iestādīja kokus, veltot Latvijai vislabākos novēlējumus.

Arī Nīcgales pagastā ozolus stādīja vairāku paaudžu pārstāvji. Pagasta svētku laikā  jaunieši, mazi bērni un seniori kopīgi vienojās labās domās, siltā un sirsnīgā atmosfērā iestādīja kokus. Tagad pašiem mazākajiem nīcgaliešiem, pirmskolas izglītības iestādes audzēkņiem, ir ļoti nopietns un atbildīgs darbs – laistīt kokus un vērot, kā viņi aug.

Līksnas pagasta jauniešu kopiena “Kopā” stādīja ozolus 4. maijā, Baltā galdauta svētkos Līksnas Muižas parkā.

2018. gads ir noslēdzošais akcijai “Augsim Latvijai”. Noslēdzoties akcijai, katrā no pagastiem augs  ozoli, simbolizējos tautas vienotību, ģimeņu stiprumu un jauniešu spēku.

FOTOGALERIJA

Informāciju sagatavoja: Olesja Ņikitina

Muzeju nakts aicina