Naujenes bibliotēka aicina seniorus!

AKTUĀLI

24. maijā, plkst. 10.30  LNB Bibliotēku attīstības centra pilotprojekta “Ar viedumu medijpratībā” ietvaros, Naujenes bibliotēkā  notiks seminārs, kur tiksies seniori, bibliotekāri un mediju profesionāļi, lai gūtu jaunas zināšanas un apmainītos pieredzē.

Pilotprojekta mērķis ir pilnveidot Latvijas senioru medijpratības zināšanas un gatavību saskarsmē ar dezinformāciju un krāpnieciskiem ziņojumiem, meklēt jaunus saskares punktus starp novada bibliotekāriem un bibliotēku senioru auditoriju, iedvesmojot jaunām aktivitātēm medijpratības jomā.

Seminārā piedalās:

Emīls Rotgalvis, LNB medijpratības projektu koordinators, Informācijas vide. Ko atcerēties senioram un bibliotekāram

Inese Minova, Komunikācijas speciāliste, Pašvaldības komunikācija ar sabiedrību

Lilita Kalnāja, Latvijas Senioru kopienu apvienības priekšsēdētājas vietniece, Medijpratība senioriem

Seminārs notiks pēc adreses: Daugavas iela 34, Krauja, Naujenes pagasts, Augšdaugavas novads tālr. uzziņām 654 50 246.

Špoģu vidusskolas skolēni padziļina zināšanas par traumatisma profilaksi