Špoģu vidusskolas skolēni padziļina zināšanas par traumatisma profilaksi

Izglītība

Bērni ir mūsu lielākā vērtība, tomēr, kā liecina statistikas dati, Latvijā ir augsts bērnu traumatisma līmenis, un iemesls tam ir nedroša vide un nepietiekama pieaugušo atbildība. Bērni vecumā līdz 4 gadiem 75% gadījumu traumas gūst mājās. Izplatītākie traumu veidi bērniem  ir lūzumi, vaļējas brūces, sasitumi un zilumi, apdegumi un applaucējumi u. c. brūces, kā arī saindēšanās un smadzeņu satricinājumi. Lielais traumu skaits liecina, ka nepieciešama papildu sabiedrības informēšana par bērnu traumatisma riskiem un veidiem, kā pasargāt savu bērnu.

Ņemot vērā augsto bērnu traumatismu Latvijā, Veselības ministrija (VM) veic sabiedrības informēšanas kampaņu “Pārvērt pārdrošību par drošību!”. Tās ietvaros  notiek izglītojoši pasākumi bērniem un vecākiem par traumatisma riska faktoriem un to novēršanu. 11.maijā arī Špoģu vidusskolas pirmskolas izglītojamajiem un skolēniem no 1.-10.klasei tika novadītas izglītojošas nodarbības, kuru teorētiskajā daļā bērni tika iepazīstināti ar attiecīgajam vecuma posmam raksturīgākajiem traumatisma veidiem, riskiem un sekām un praktiskajā daļā bija jāpilda dažādi tematiski uzdevumi. Nodarbības vadīja SPKC lektori. Bērni darbojās grupās un atzīmēja situācijas, kurās bērnu uzvedība nav droša. Jaunāko klašu skolēniem ar spēļu palīdzību, tika atkārtoti visi noteikumi drošai un jaukai vasarai bez traumām. Skolēni par aktīvu darbošanos saņēma uzlīmes. Vecāko klašu skolēni atzina, ka nodarbība bija vērtīga, tā lika aizdomāties par dažādām situācijām, kas var mainīt ierasto dzīvi turpmāk.

Špoģu vidusskolas skolotāja Marija Umbraško, foto skolotāja Ārija Mihailova

Medumu speciālā pamatskola apkuri veiks ar modernām iekārtām