Naujenes bērnu namam veiks kanalizācijas tīklu un asfalta seguma maiņu

Komunālā saimniecība un ceļi

Domes sēdē tika pieņemts lēmums veikt Naujenes bērnu nama avārijas stāvoklī esošo kanalizācijas tīklu nomaiņu un asfalta seguma maiņu, ņemot aizņēmumu Valsts kasē 38287.03 eiro apmērā. Šie darbi ir iekļauti Daugavpils novada attīstības programmas investīciju plānā 2017.-2019.gadam kā 1.prioritāte. Būvdarbus veiks SIA “Apola –D”, darbus plānots pabeigt līdz šī gada rudenim.

Naujenes bērnu nams ir Daugavpils novada pašvaldības iestāde, kas sniedz ilgstošas sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumus bērniem, kuri palikuši bez vecāku aizgādības. Šobrīd Naujenes bērnu namā uzturas līdz 40 audzēkņi vecumā no 2-18 gadiem.

 

Projekta ietvaros trijās novada skolās tiks pielietotas jaunas mācību formas