Naujenē remontēs divas pašvaldības ēkas

AKTUĀLI

Saskaņā ar Daugavpils novada attīstības programmas Investīciju plānu 2018.- 2020. gadam, domes sēdē apstiprināti Naujenes kultūras centra remontdarbi un Naujenes sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības centra jumta seguma nomaiņa. Lai veiktu remontdarbus, tiks ņemti aizņēmumi Valsts kasē.

Iepirkuma rezultātā, Naujenes kultūras centra remontdarbu izmaksas ir 28 775,20 eiro, no tām 17 265,12 eiro tiks segti, ņemot aizņēmumu Valsts kasē, pārējais ir pašvaldības līdzfinansējums.  Naujenes kultūras centra ēka, kas atrodas Locikos, ir būvēta 1975. gadā un kā kultūras centrs izmantota no 1994. gada. Telpu platība ir 1548 kv.m. Kultūras centra telpas tiek izmantotas visu kultūras norisu organizēšanai Naujenes pagastā. Pērn centrā notika 45 pasākumi, kuros piedalījās vairāk kā 4000 apmeklētāji. Tāpat kultūras centru savu lielāko pasākumu organizēšanai izmanto Lāču pamatskola, kurai nav savas pasākumu zāles, kā arī Naujenes mūzikas un mākslas skola koncertiem.

Kā norāda Naujenes pagasta pārvaldes vadītāja Ināra Miglāne, ēka ir fiziski novecojusi un ir nepieciešama tās atjaunošana. Pēc Būvniecības valsts kontroles biroja ieteikumiem neatliekami ir jāveic ēkas cokola remonts, jānomaina ēkas apmales, jāierīko jaunas jumta teknes, jāmaina ūdens notekcaurules, kā arī pagrabstāvā jāveic vairāku iekštelpu apdares atjaunošanas darbi.

Savukārt Naujenes sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības centram Vecstropos pilnībā tiks veikta jumta seguma nomaiņa. Tas nolemts tādēļ, ka, neskatoties uz pēdējo gadu laikā veiktajiem jumta lāpīšanas darbiem, ūdens teces turpināja parādīties, bojājot ēkas iekštelpas.

Naujenes sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības centrs ir Daugavpils novada Sociālā dienesta struktūrvienība, kas nodrošina sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu organizēšanu Naujenes pagastā.  Ēka ekspluatācijā pieņemta 1967. gadā. Tā ir divstāvu ķieģeļu mūra ēka ar platību 876 kv.m. Saskaņā ar iepirkumu, remontdarbu izmaksas ir EUR 24 177,80, kuras pilnībā tiks segtas ar Valsts kases aizņēmumu.

Būvniecības darbus abām ēkām veiks SIA “Defass – D”.

Apgūts pašvaldības energoefektivitātes atbalsta programmas budžets