Apgūts pašvaldības energoefektivitātes atbalsta programmas budžets

AKTUĀLI

Daugavpils novada domes Finanšu pārvaldes Īpašuma daļas vadītāja Ilze Rasčevska domes sēdē deputātus informēja, ka ir izskatīts pieteikums no dzīvojamo māju kooperatīva “Mežmala” par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu mājai Nr. 420, 18. Novembra ielā, Vecstropi, Naujenes pagastā. Tā kā šogad pašvaldība jau ir atbalstījusi sešas daudzdzīvokļu mājas, energoefektivitātes atbalsta programmas budžets ir izsmelts. Vecstropu māja tiks reģistrēta ar pirmo kārtas numuru, pretendējot uz finanšu līdzekļiem no 2019. gada budžeta. Dzīvokļu īpašnieki lūdz segt dzīvojamās mājas energoaudita pārskata sagatavošanu un termogrāfijas veikšanu 100% apmērā (363 EUR), tehniskā projekta dokumentācijas sagatavošanu 100% apmērā (780 EUR), kā arī gala sienu siltināšanu 50% jeb 11 461 eiro.

Jau iepriekš vēstīts, ka 2018. gadā pašvaldības budžetā energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām bija paredzēti 120 000 eiro. Šī summa piešķirta sešām daudzdzīvokļu mājām -  3 Kalkūnes pagastā, 2 Skrudalienas pagastā un 1 Naujenes pagastā.

Foto - Ķieģeļu iela 10 Kalkūnes pagastā.

 

Tabore iegādāsies jaunu traktoru, Medumi - skolēnu autobusu