Muzeju diena Berķenelē “Bērnības lauki ir tuvu!”

Kultūra

19.maijā  Raiņa mājā Berķenelē notika Muzeju DIENA “Bērnības lauki ir tuvu!” Muzeju DIENA Berķenelē bija kā alternatīva Muzeju nakts pasākumam, jo diena ir vairāk saistošs laiks atpūtai ģimenēm ar maziem bērniem. Dzīvojot Berķenelē, Rainis, toreiz vēl Jānis Pliekšāns, uzsāka savas mācību gaitas Ēgiptes pastorātā, Grīvas vācu skolā, vēlāk arī Rīgas ģimnāzijā. Mācību procesā Jānis ieguva  zināšanas, kuras izmantoja visas dzīves laikā. Ar lielu pateicību Rainis atcerējās Berķeneles posma skolotājus: mācītāju Svensonu, vecāko māsu Līzi, skolotāju Bazeneru un citus. Lai uzsvērtu skolotāju nozīmi cilvēku dzīvē, Muzeju DIENA Berķenelē tika veidota kā “mācību stundas” ar sešiem mācību priekšmetiem un vienu ārpusklases pulciņu. Pirmā mācību stunda, vingrošana, notika brīvā dabā un fiziski sagatavoja “skolēnus” garīgo zināšanu uzņemšanai. Starpbrīdī atpūtušies un saņēmuši atzīmes no vingrošanas skolotāja, “skolēni” devās uz vēstures stundu. Tur viņiem vajadzēja pildīt patstāvīgo darbu, lai uzzinātu informāciju par Pliekšānu ģimenes dzīvi Berķeneles pusmuižā. Jāteic, visi stundas apmeklētāji lieliski tika galā ar šo uzdevumu un saņēma teicamu novērtējumu. Dziedāšanas stundā skolēni ne tikai skanīgi dziedāja (piemēram, dziesmu “Pūt, vējiņi!” u.c.), bet arī mācījās rakstīt notis ar tinti. Pēc trīs mācību stundu apmeklējuma visi devās pelnītā pusdienu pārtraukumā, kur varēja baudīt ugunskurā gatavoto grūbu biezputru. Pēc sātīgām un garšīgām pusdienām, sekoja dabaszinību stunda, kurā skolotāja stāstīja par Berķeneles dārzā un dīķī dzīvojošām radībām – kukaiņiem, vardēm un putniem. Visinteresantākā un arī sarežģītākā bija kaligrāfijas stunda. Mūsdienu cilvēkiem ir ļoti grūti rakstīt ar tinti, bet vēl divkārt sarežģītāk ir rakstīt vecajā drukā! Tomēr skolēni lieliski tika galā arī ar šo uzdevumu un solīja turpināt mācīties rakstīt ar tinti arī mājās. Pēdējā stunda bija zīmēšana. Tā kā Jānis Pliekšāns mācījās ne tikai Daugavpilī, bet arī Rīgā, vadīt stundu tika aicināta skolotāja no galvaspilsētas – Agnese Aizpuriete. Skolotāja mācīja veidot krāšņas grāmatzīmes un pastāstīja par savu, Berķeneles pusmuižā izvietoto, izstādi “AIZ...” Agnese Aizpuriete ir ne tikai māksliniece, bet arī bērnu grāmatu “Trakā lapsa” un “Trakā lapsa ceļo” autore un ilustratore. Noslēgumā visi dalībnieki saņēma liecības ar teicamām atzīmēm un suvenīrus piemiņai. Pacietīgākie Muzeju DIENAS apmeklētāji varēja piedalīties ārpusklases pulciņā “Mode 19. gadsimtā” vai radošajās darbnīcās. Berķeneles kolektīvs izsaka lielu pateicību Muzeju DIENAS skolotājiem un to palīgiem: Aleksandram Ivanovam, Brigitai Madelānei, Jeļenai Žukovai, Ivetai Vasitovai, Agnesei Aizpurietei, Žanim Sproģim, Rasmai Ivbulei, Aigai Jēgerei, Allai Izranovai, Natālijai Polovajai un Kalkūnes jauniešiem. FOTOGALERIJA

Sociālā darba speciālisti piedalījās pieredzes apmaiņas braucienā Nīderlandē