Multimodālās agrīnās intervences programma STOP 4 – 7 Špoģu vidusskolā

Izglītība

Špoģu vidusskolas pirmsskolā norisinājās atbalsta programma STOP 4 – 7. Latvijā adaptētais projekts “STOP 4 – 7”, ir izstrādāts, lai palīdzētu bērniem ar dažādām uzvedības un emocionalitātes grūtībām, izmantojot pozitīvās audzināšanas metodes.

Špoģu vidusskolas pirmsskolā šis projekts norisinājās no 2022. gada septembra līdz 2022. gada decembrim. Projektā piedalījās 12 pirmsskolas bērni vecuma posmā no 4 līdz 6 gadiem, viņu vecāki un pedagogi, kas bija treneru lomā.

Bērni kopā ar treneriem un jauno draugu ,,Zigi’’ 10 nodarbības mācījās saskatīt dažādas problēmas un meklēt tām atbilstošus risinājumus, sadarbojoties ar vienaudžiem, kontrolēja savas emocijas, tās pareizi parādīja, mācījās būt laipniem un izmantot dažādus pieklājības vārdus, kā arī ievērot noteikumus. Pēc intensīvām nodarbībām bērniem bija iespēja arī relaksēties. Projekta ietvaros arī vecāki ieguva jaunas zināšanas par dažādām pieejām un audzināšanas metodēm, kā arī apmeklēja individuālās konsultācijas pie projekta psihologiem.

Skolotāji jeb projekta treneri ļoti pozitīvi atsaucās par projektu kopumā un tā lietderību, interesantajām idejām, ko  izmantos gan turpmākajā darbā ar pirmsskolas bērniem, gan savas pieredzes bagātināšanā un dzīvē.

Projekta noslēguma pasākumā omulīgā un pozitīvā gaisotnē vecāki varēja dalīties ar savām pārdomām un pieredzi kopā ar projekta psihologiem, treneriem, Špoģu vidusskolas vadību un projekta koordinatoriem. Vecāki saņēma atbalsta materiālus, lai arī pēc projekta noslēguma stiprinātu iegūtās zināšanas un prasmes. Vecāki pozitīvi novērtēja projekta devumu kopīgai izaugsmei un attīstībai.

Izsludināts oranžais brīdinājums par stipru snigšanu