Mobilā brigāde Daugavpils novadā – Eiropas veiksmes stāsts

AKTUĀLI

Kopš 2019. gada Daugavpils novadā veiksmīgi darbojas mobilā brigāde, kas izveidota Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta Nr. LLI-341 “Senioru sociālā iekļaušana” (“Aging in Comfort”) ietvaros.

Mobilā brigāde ar iegādāto aprīkojumu uzlabo sociālo pakalpojumu kvalitāti, sniedzot vecāka gadagājuma cilvēkiem kvalitatīvu aprūpi mājās.

Eiropas Komisijas mājaslapā Daugavpils novadā īstenotais projekts minēts kā veiksmīgs piemērs veco ļaužu sociālajai iekļaušanai. Tiek uzsvērts, ka mobilā brigāde turpināja darbu, arī sākoties pandēmijai, turklāt tās atbalsts un palīdzība šobrīd ļauj pārvarēt krīzi vēl lielākam iedzīvotāju lokam.    

Uzziņai:

Kopējās projekta izmaksas: 449 029,21 EUR
Projekta līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda: 381 674,80 EUR
Daugavpils novada pašvaldības daļa: 91 250,97 EUR
Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums (85%): 77 563,32 EUR
Valsts līdzfinansējums (5%): 4562,55 EUR
Pašvaldības līdzfinansējums (10%): 9125,10 EUR

Raksts Eiropas Komisijas mājaslapā

Paziņojums par koku ciršanu pie Lāču pamatskolas