Paziņojums par koku ciršanu pie Lāču pamatskolas

AKTUĀLI

PAZIŅOJUMS

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012. gada 9. maija noteikumu Nr. 309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 13. un 17. punktu un Daugavpils novada domes 2013. gada 30. maija saistošo noteikumu Nr. 10 „Par koku ciršanu ārpus meža Daugavpils novada administratīvā teritorijā”, Naujenes pagasta pārvalde organizē sabiedriskās apspriešanas procedūru par avārijas stāvoklī esošiem 29 (divdesmit deviņiem) bērziem, 1 (viena) kastaņa un 10 (desmit) egļu ciršanu, kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4474 001 0750, Lociku ciema teritorijā pie Lāču pamatskolas, (skat. foto attēlus).

Sabiedriskās apspriešanas termiņš ilgs no 01.02.2021. līdz 22.02.2021. Lūgums iedzīvotājiem noteiktajā sabiedriskās apspriešanas laikā sniegt savus priekšlikumus par koku ciršanu, sniedzot savus priekšlikumus rakstiski, vai pēc pieraksta ierodoties personīgi Naujenes pagasta pārvaldē Skolas ielā 15, Naujenē, Naujenes pag., Daugavpils nov., obligāti jānorada savs Vārds, Uzvārds, dzīvesvieta un tālrunis. Neskaidrības gadījumā lūgums zvanīt kontaktpersonām - Ē. Karņickai tālr.: 65476842 un Lāču pamatskolas direktoram A. Meškovskim, tālr.: 65474565.

 Lūgums iedzīvotājiem izvērtēt to, ka koki atrodas skolas teritorijā un vētras laikā varbūt bīstami cilvēku, bērnu un skolas ēkas drošībai.

Medumu pagasta iedzīvotāju sniega skulpūras