Metenis nāca pār kalniņu

Izglītība

Laukā vēl sniegs, bet deguns, acis ,sirds un prāts sajūt pavasari. Tas ir vislabākais laiks Meteņa svinēšanai.

Lāču pamatskolā šie jautrie un lieliskie svētki tika svinēti 17.februārī. Meteņu svinēšanas tradīcijas nāk no tautas tradīcijām. Mūsu skolā svētku svinēšanas izdarībās tautas tradīcijas mijās ar mūsdienu rotaļām. 9.klases audzēkņi vadīja 5 dažādas stacijas: braukšana ar ragavām, zābaku mešana, dažādas ziemas stafetes, sniega piku mešana un putniņu darbnīca. Skolēni varēja izmēģināt savus spēkus un veiklību visās aktivitātes. Visur valdīja pacilāta noskaņa.

Svētku noslēgumā dedzināja paštaisītu lelli. Skolas pavāres visus cienāja ar karstu tēju un smaržīgām pankūkām.

Ināra Parfjonova

Vaboles vidusskola pārtaps par pamatskolu