Vaboles vidusskola pārtaps par pamatskolu

AKTUĀLI

23. februāra Augšdaugavas novada pašvaldības domes sēdē deputāti atbalstīja priekšlikumu reorganizēt pašvaldības iestādi “Vaboles vidusskola” par Vaboles pamatskolu sākot ar 2023. gada 31. jūliju.

Šāds lēmums ir pieņemts, jo Vaboles vidusskolā šogad ir tikai viena 12. klase, kas absolvēs izglītības iestādi. 10. un 11. klasē diemžēl nav neviena skolēna. Izglītojamo nav arī 9. klasē. 2022./2023. mācību gadā Vaboles vidusskolā mācās 72 bērni, un līdzīgs skaitlis varētu būt arī nākamgad.

Vaboles pamatskola būs vidējās izglītības iestādes “Vaboles vidusskola” tiesību, lietvedības un arhīva, saistību, kā arī darba tiesisko attiecību, mantas, finanšu līdzekļu, funkciju, izglītības programmu un izglītības programmās uzņemto izglītojamo pārņēmēja.

Pieņemtais lēmums vēl būs jāsaskaņo ar Izglītības un zinātnes ministriju.

Domes sēde