Meteņdienas aktivitātes Līksnā

AKTUĀLI

Īsti ziemīgā 11. februāra dienā Līksnas Muižas parkā pulcējās 113 dalībnieki - līksnieši, kā arī ciemiņi no blakus pagastiem un Daugavpils, lai kopīgi svinētu Meteņus, ievērojot latviešu tradīcijas un piedaloties jautrās aktivitātēs, pamostos no ziemas miega, kopā modinātu dabu un sāktu gaidīt pavasara saulīti.

Tradicionāli svētkus uzsāka pats Metenis, kuram bija sagatavoti dažādi uzdevumi, lai pārbaudītu dalībnieku izveicību, spēku un drosmi.

Protams, vispirms tika izjokoti visjaunākie meteņbērni, kuri prasīja viņam zelta pogas, kas visos izraisīja lielu jautrību.

Pagasta saimniece - pati galvenā, rosīgā un devīgā pele (pagasta pārvaldniece B. Ozoliņa) katras puses ciemiņiem novēlēja visam turpmākajam gadam veselību, saticību, izturību un bagātību.

Svarīga tradīcija šajā dienā ir saulītes pamodināšana ar ugunskura palīdzību, tāpēc katram bija iespēja iesiet lentīti improvizētā slotā- ugunskurā, kurā pēc tam tika sadedzināts viss nejaukais, kas noticis iepriekš. Ar uguns rituālu pateicāmies par to, kas mums ir un ko vēlamies turpmāk, jo ar Meteņiem sākas latviešu jaunais darba gads.

Pienāca arī svarīgākais svētku brīdis- sportiskās aktivitātes. Visi meteņbērni devās uz lielo "dubaku", uz kura notika stafete komandām, sniega piku mešanas čempionāts jaunākajiem dalībniekiem, kā arī varēja izjust asākas izjūtas, griežoties ledus karuselī. Te nu savas spējas parādīja gan lieli, gan mazi. Stafetēs konkurence bija sīva, jo piedalījās 12 komandas.

Lielu jautrību radīja rāpšanās umurkumurā. Lai iegūtu balvu, bija jāuzrāpjas stabā, kas nemaz nebija tik viegli.

Pasākuma noslēgumā tika apbalvoti aktīvākie, sportiskākie un izveicīgākie meteņbērni. Un visi cienājās ar gardajām dažādu veidu pankūkām, ievārījumiem un tēju, ko sagādāja Līksnas aktīvo sieviešu apvienība "Saules taka".

Mājup visi devās priecīgi, apmierināti un jauki atpūtušies.

Paldies visiem Meteņdienas dalībniekiem, kuri ieradās pie mums - Līksnā, kuplinot šo svētku svinības!

Liels paldies, par līdzdalību pasākumā, tā organizēšanā un atbalstu Līksnas pagasta pārvaldes darbiniekiem, pagasta pārvaldniecei B. Ozoliņai, A. Rokjānam, E.Vorošenai un aktīvo sieviešu apvienības dalībniecēm M. Konovalovai, V. Karpenko, A.Komarovskai, M. Vingrei un S. Voiņai!

Informāciju sagatavoja: Valentīna Korsiete 

Foto A. Teivāns

Špoģu Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi piedalījās izpildītājmākslas konkursā Krievijā