Meteņa svinības Dvietē

Dvietes pagasts

6.februārī Dvietes budēļi  kopā ar draugu kolektīviem no citiem pagastiem  svinēja Meteņus  ar jestrām  rotaļām un dančiem  Dvietes KN pagalmā. Ciemiņus sagaidīja Metenis un Kaza ar skanīgām dziesmām.  Savukārt ciemiņi no Subates rādīja  savu sniegumu deju soļu ritmos. Nama māte visiem klātesošajiem stāstīja par Meteņa tradīcijām, ticējumiem, veda rotaļās,  visi vizinājās ar kamaniņām, mētājās ar sniega bumbām, mērojās spēkiem,  kas ir īpaši raksturīga Meteņu norisē.

        Pasākuma  viesi  no Ilūkstes un  Subates – mazie un lielie budēļi, kas ne tikai demonstrēja maskas, bet visi kopā izzināja budēļos iešanas tradīcijas.  Maskotie tēli mājai un tajā mītošai saimei, nes ne tikai mirkļa prieku un līksmi ar savu aizrautīgo darbošanos, bet arī svētību, veselību, aizsardzību, nodrošina auglību un ražu, izdošanos darbos.

        Lai arī Dvietē sastopamie maskotie tēli – budēļi, ievada pavasara tuvošanos un nes mums visu to labāko!

        Metenis nekad nenāk tukšām rokām, tāpēc pasākuma apmeklētāji tika cienāti ar  Meteņa raksturīgu mielastu-putru un pankūkām. Tāpat ikkatrs varēja sildīties pie zāļu tējas krūzes.

Komēdija/drāma “Gandrīz Vecpuisis” Kultūras centrā “Vārpa