Mēs lepojamies

Izglītība

Kā zināms, tad 10. novembrī jau piekto reizi Augšdaugavas novads sumināja izglītības iestāžu skolēnus, kuriem ir labas un teicamas sekmes mācībās, kuri ir aktīvi dažādās ārpusskolas jomās.

Arī Randenes pamatskolā ir tāds skolēns, par kuru droši var teikt - mēs lepojamies! Tā ir 9. klases skolniece Valērija Aņisimova, kura ne tikai teicami mācās, bet ir arī laba klasesbiedrene. Meitene, kas aktīvi piedalās skolas dzīvē un dažādās olimpiādēs un konkursos, kura darbojās jaunsardzē. Prot salikt un izjaukt ieroci, šaut, sniegt palīdzīgu roku saviem biedriem, ja tas ir nepieciešams.

Arī Randenes pamatskola ieguva Pateicību par līdzdalību un aktīvu iesaistīšanos Augšdaugavas  novada pašvaldības Izglītības pārvaldes pasākumos, sagaidot Latvijas valsts svētkus.

Sk. Ilona

Lāčplēša diena Kalupes pamatskolā