Lāčplēša diena Kalupes pamatskolā

Izglītība

Klāt novembris, laiks iedegt sveces
Un svinēt savas dzīvības.
/G.Račs/

Lāčplēša diena mums atgādina, ka brīvība un neatkarība Latvijas valstij nav nākusi pati par sevi, ka tā nav vēsturiska nejaušība. Mūsu paraugs ir kritušie varoņi un viņu Dzimtenes mīlestība. Kāpēc šo dienu mēs saucam par Lāčplēša dienu? Kārlis Skalbe latviešu karavīru cīņu pret četras reizes lielāko vāciešu armiju simboliski salīdzināja ar eposā “Lāčplēsis” aprakstīto,  Daugavas krastos notikušo Lāčplēša cīņu ar Melno bruņinieku. Iedvesmojoties no šiem Skalbes vārdiem, arī radies šis atceres dienas nosaukums.

Lāčplēša dienas rīts Kalupes pamatskolā sākās ar labo darbu līniju, kuru visai skolai novadīja 9. klases skolēni. Vēsturiskus faktus par šo dienu un drosmīgajiem varoņiem skolēni uzzināja, noskatoties filmu “11. novembris”. Svinīgajā atmosfērā ar cieņu atcerējāmies mūsu novadnieku, parastu Kalupes zemnieku Broņislavu Šaršunu, kurš piedalījās cīņās pret Bermonta armiju un liktenīgajā 1919.gada 11.novembrī veica varoņdarbu, par kuru viņam tika piešķirts Lāčplēša kara ordenis.

Par tradīciju Kalupes pamatskolā ir kļuvusi sacensību “Tēvi un dēli”organizēšana. Pēcpusdienā skolēni pulcējās sporta zālē, lai kopā ar saviem vecākiem, krustvecākiem vai vecākajiem brāļiem piedalītos sporta stafetēs. Pasākuma noslēgumā skolēnu un vecāku komandas izspēlēja draudzības spēli volejbolā.

Godinot Latvijas Brīvības cīņās kritušo varoņu piemiņu, Kalupes pamatskolas mazpulcēni nolika ziedus un iededzināja svecītes pie pieminekļa „20 gadsimta cietušajiem kalupiešiem un upuriem” un Baltaču kapsētā- Broņislava Šaršuna piemiņas vietā. Vēlā pēcpusdienā skolas saime devās uz Kalupes Vissvētākā Altāra Sakramenta Romas katoļu baznīcu, kur notika Svētā Mise un koncerts.

Vai arī mūsdienās var kļūt par varoni? Jā, noteikti! Sākt vari ar to, ka ikdienā izdari savu darbu – mācies, esi mērķtiecīgs, attīsti sevi, mīli savu ģimeni, esi draudzīgs un ar cieņu izturies pret citiem. Uzvari mazās cīņās – savu slinkumu, bailes, skaudību, vienaldzību. Uzvari sevi! Izdari katru dienu labu arī kādam citam, piemēram, palīdzi mammai nomazgāt netīros traukus. Vai tie ir varoņdarbi? Jā, tie ir mūsu ikdienas mazie varoņdarbi, no kuriem mācoties ikviens var izaugt par varoni un paveikt vēl lielākus darbus.

Mēs mīlam Latviju ne vien ar prātu, bet arī ar sirdi. Godinām Latviju un tās varoņus. Arī savās mājās iededzam svecīti logā...  Dievs, svētī mūsu zemi - Latviju!

9. klases audzinātāja Tatjana Romanceviča

Jaunieši aicināti piedalīties foto nodarbībās “Fokuss”