Jaunieši aicināti piedalīties foto nodarbībās “Fokuss”

AKTUĀLI

Kalkūnes jauniešu attīstības centra organizētā Eiropas Solidaritātes korpusa projekta “Kopā” ietvaros Kalkūnes, Medumu un Sventes jauniešiem novembra mēnesī ir pieejamas foto nodarbības.

Foto nodarbības norisināsies:

15.11.2022. no plkst. 16.00 līdz 19.00 Sventes jauniešu telpā.

19.11.2022. no plkst. 16.00 līdz 19.00 Kalkūnes jauniešu centrā.

20.11.2022. no plkst. 13.00 līdz 16.00 Medumu jauniešu centrā.

Foto nodarbību laikā ikvienam jaunietim būs iespēja uzzināt vairāk par to, kas ir fotogrāfija, gūt jaunas teorētiskās gan praktiskās iemaņas. Visas nodarbības tiks organizētas, izmantojot neformālās izglītības pamatprincipus, kas ļaus interesantā veidā izprast dažāda veida fotografēšanas metodes. Ikvienam foto nodarbību dalībniekam būs iespēja prezentēt savus darbus un ar tiem piedalīties konkursā.

Sīkāku informāciju par plānoto aktivitāti vari saņemt, rakstot Kalkūnes jauniešu attīstības centra jaunatnes lietu speciālistiem uz e-pastu natalija.polovaja@augsdaugavasnovads.lv vai andrejs.rucko@augsdaugavasnovads.lv, vai zvanot pa telefonu 284 69 958.

Projektu “KOPĀ” līdzfinansē Eiropas Savienība. Šī  publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus un viedokli, un ne obligāti Eiropas Savienības, Eiropas Komisijas vai Nacionālās aģentūras (Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras) viedokli, kuras nav atbildīgas par tajā ietvertās informācijas jebkādu izmantošanu.

Informāciju sagatavoja: Kalkūnes jauniešu centra jaunatnes lietu speciālists Andrejs Rucko

26. novembrī Kalkūnes jauniešu centrā norisināsies aktivitāte jauniešiem “Es un Eiropa”