Meklējam projekta īstenotājus!

AKTUĀLI

Daugavpils novada jaunatne meklē jauniešus vecumā no 18-30 gadiem, kas ir gatavi iesaistīties projekta īstenošanā, kā arī projekta pieteikuma sagatavošanā. Projekts, atbalsta gadījumā, tiks īstenots programmas “Eiropas solidaritātes korpuss” à Solidaritātes projekti ietvaros.

Solidaritātes projekti ir nacionāla mēroga projekti, kas palīdz risināt vietējai sabiedrībai aktuālus izaicinājumus, aktualizē Eiropas vērtības vietējā sabiedrībā, ir balstīti uz neformālās izglītības principiem, kā arī sniedz iespēju jauniešiem uzlabot savas kompetences.  Projekta īstenošanas ilgums 2-12 mēneši, tomēr Daugavpils novada pamata aktivitātes norisināsies vasaras periodā.

Pieteikties darba grupai vari līdz 1. februārim, rakstot uz milana.loca@dnd.lv, vai zvanot/sūtot SMS uz 26793922.

Plašāku informāciju par Eiropas Solidaritātes korpusa programmu meklē šeit: http://jaunatne.gov.lv/lv/eiropas-solidaritates-korpuss/solidaritates-projekti

 un šeit: https://www.youtube.com/watch?v=UBXLOSXRwus

Milāna Loča,
Jaunatnes projektu koordinatore

Naujenes MMS skolēnu panākumi Valsts konkursa 2. kārtā