Medumu pagastā pabeigti darbi augusta lietavās un plūdos nodarīto zaudējumu novēršanai

AKTUĀLI

Mainīgajos meteoroloģiskajos laika apstākļos septembrī un oktobrī SIA “BauForm” veica izskalojumu aizbēršanu ar granti  Medumu pagasta autoceļu posmos autoceļiem Nr.72-47 “Lāčplēši – Bērzaiņi”, Nr.72-10 “A-13 šoseja – Labdari”, Nr. 72-56 “A-13 šoseja – Lāčplēši”, Nr.72-14 “Ziedoņi 2 – Dzeņi”, par kopējo summu 17 957,61 euro (ar PVN).

Būvdarbu pabeigšanas rezultātā tika atjaunots  un uzlabots augstāk minētais autoceļu grants segums un aizbērti lielie izskalojumi, kas radušies kā 2017. gada augusta un septembra lielo lietavu sekas.

Brīvdienās notika Latvijas čempionāts komandām brīvajā cīņā kadetiem