Medumu pagasta jauniešu darbīgais pavasaris

Jaunatnei

Pavasaris ir laiks, kad atmostas un uzplaukst daba, tas ir arī pārmaiņu laiks. Arī Medumu pagasta jaunieši cenšas neatpalikt, cenšoties piedalīties ciema labiekārtošanā un apzaļumošanā.

Ik ozola raženā stāvā,
Ik sudraba smildziņā sīkā,
Ik mākonī, kuplā un baltā,
Ik vilnī, ko izelpo jūra,
It visā, kas acis vien saista,
Es redzu, cik Dzimtene skaista.
(Inguna Būmane-Lūse)

Ar šīm skaistajām dzejas rindām mēs uzsākām Daugavpils novada jauniešu  akciju “Augsim Latvijai”. Pasākuma organizatori visiem klātesošajiem  atgādināja, kāpēc, spītējot aukstajam laikam, mēs visi esam sapulcējušies. Katram iestādītajam ozolam bija sagatavots vimpelis ar  datumu un akcijas “Augsim Latvijai” nosaukumu, lai klātesošie vienmēr to atcerētos. Meitenes savērpa saites no triju krāsu auklām - dzeltenas, baltas un krēmkrāsas.

Medumu jauniešiem pavasaris ir atnācis ar jauniem darbiem. Kā ikviens, kam rūp mūsu Latvijas  tīrība, Medumu jaunieši nolēma Lielajā talkā apzaļumot neapkoptu Medumu ciema teritoriju. Jaunieši devās mežā, kur atrada  deviņas nelielas eglītes, kuras iestādīja ciema teritorijā.  Ceram, ka eglītes ieaugs un ar savu mūžzaļo skatu priecēs  Medumu ciema iedzīvotājus.

Tā kā pagastā ir daudz radošo jauniešu, tika nolemts pie jauniešu centra izvietot košus zaķus, kuri priecē acis visiem garāmgājējiem. Tāpat tika renovēti un uzstādīti taureņi, kuri tapa pagājušajā gadā, tika dekorēta atpūtas vieta un ieeja tautas namā, izremontētas šūpoles. Jaunieši kopīgi un jautri veica Jauniešu centra ģenerāltīrīšanu.

Jaunieši arī nestāvēja malā un piedalījās pagasta kultūras un sporta dzīvē, 4.maijā piedaloties un palīdzot organizēt skrējienu pa pagasta ielām. Svētkiem “Ģimenes diena” jaunieši radošās darbnīcās sagatavoja nelielas dāvanas ģimenēm - dekoratīvos podiņos tika iestādītas istabas puķītes.

Nevarēja iztikt arī bez svētkiem un došanos ciemos pie kaimiņiem. Ar jautriem uzstāšanās numuriņiem mūsu puiši un meitenes bija Sventē un Skrudalienā, kur notika tematiskie vakari, bet Demenē, kur mēs vadījām radošo darbnīcu Baltā galdauta svētkos, visi varēja no vienreizējās lietošanas karotēm uztaisīt sev divus Latvijas dabas simbolus: divpunktu mārīti vai kumelīti.

Aiz pavasara vienmēr nāk vasara, aiz vasaras rudens, aiz rudens nāk ziema, aiz ziemas atkal pavasaris. Cilvēkam vienmēr ir kur augt.

Paldies visiem jaunieši, kuri iesaistījās!

Kalupes seniori večerinkā