Medumu Iespēju pamatskolā pirmais pārdevēja palīgu izlaidums

AKTUĀLI

7. jūnijā Medumu Iespēju pamatskolā notika izlaiduma pasākums. Apliecību par pamatskolas beigšanu saņēma 12 skolēni, bet par profesionālo izglītību – 26 audzēkņi. Šie 38 absolventi veido apmēram trešdaļu skolas saimes.

Absolventus, skolotājus un visus klātesošos uzrunāja Augšdaugavas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Vitālijs Aizbalts: “Man liels prieks būt šeit – Iespēju skolā! Vai izmantosiet jums dotās iespējas – atkarīgs tikai no jums, absolventiem. Pašvaldība pēc iespējas rūpējas par skolu, piemēram, lieliski darbojas jaunā, automatizētā katlumāja, kura tika uzstādīta pagājušgad. Šogad uzsāksim vēl vienu projektu pamatskolas ēku pārbūvei. Darām visu iespējamo sarežģītajos finansiālajos apstākļos.” V. Aizbalts arī izteica pateicību vecākiem par to, ka viņi iegulda lielus pūliņus bērnu audzināšanā.

Medumu Iespēju pamatskolas direktors Ēriks Lukmans: “Mācību gads pagāja ļoti ātri. Tikko sagaidījām 1. septembri, sākām mācības. Ar visām mācību problēmām, sasniegumiem, ar dažādiem pasākumiem, sporta sasniegumiem, esam atkal pie izlaiduma. Šis izlaidums ir īpašs, jo tik daudz absolventu skolā nav bijis ļoti, ļoti sen.” Absolventi, kas beidz profesionālo izglītību, kļūst par pārdevēja palīgiem un virtuves darbiniekiem, saņem ceļamaizi turpmākai dzīvei.

Pārdevēja palīga profesijas programmu audzēkņi šajā skolā absolvē pirmo reizi. E. Lukmans skaidro, ka gala eksāmenus šajā profesijā pieņem nevis skolas, bet tirdzniecības jomas speciālisti ēdināšanas uzņēmumos. Medumu Iespēju pamatskolas audzēkņiem uzņēmēji ir veltījuši vislabākās atsauksmes. Savukārt virtuves darbiniekiem šis ir jau sestais izlaidums. Uzņēmēji saka, ka arī šos absolventus viņi ir gatavi ņemt savā komandā par darbiniekiem.

Skolas direktors pateicās Augšdaugavas novada pašvaldībai par pretimnākšanu un skolas vajadzību atbalstīšanu.

Kopumā šajā mācību gadā Medumu Iespēju pamatskolā mācījās 125 audzēkņi, tanī starpā seši ukraiņi, kas veiksmīgi absolvēja pārdevēja palīga programmu.

Mācību gada noslēgums Randenē