Mācību gada noslēgums Randenē

Izglītība

31. maijā Randenes pamatskolā notika 2023./2024. mācību gada noslēguma pasākums.

Uz šo pasākumu bija ieradies Augšdaugavas novada vadītāja vietnieks Aivars Raščevskis. Viņš izteica īpašu pateicību tiem skolēniem, kuri Randenes skolu veiksmīgi pārstāvēja dažādās priekšmetu olimpiādēs un konkursos. Tie bija – Kirils Politajevs un Darina Ļebedjoka (glītrakstīšanas konkurss),  Aleksejs Molčanovs (skaļās lasīšanas konkurss), Vladislavs Kazačonoks (novada matemātikas olimpiāde), Beatrise Petrova (novada latviešu valodas olimpiāde). Varēja redzēt, ka tos, kuri mācību gada laikā nebija tik aktīvi, mazliet pārņēma rūgtumiņš. Cerēsim, ka nākamgad viņiem arī kaut kas izdosies, ka mācību gada beigās arī viņus atbrauks sveikt no novada domes.

Pasākumā skanēja dziesmas, dzejoļi, apsveikumi un laba vēlējumi.

Lai piedzīvojumiem pilna un silta vasara. Uz tikšanos rudenī!

Uztura speciālista konsultācija Ilūkstē