Matemātikas skolotāju informatīvais seminārs Lāču pamatskolā

Izglītība

11. martā Lāču pamatskolā notika Matemātikas skolotāju informatīvais seminārs Starppriekšmetu saikne: Skolotāju sadarbība mācību satura apguvei. Seminārā piedalījās Augšdaugavas novada skolu Matemātikas skolotāji. Semināru organizēja un vadīja Lāču pamatskolas izglītības metodiķe un Matemātikas skolotāja Tatjana Lamņova, kā arī pieredzē dalījās Dabaszinību skolotāja Nataļja Laitāne, Datorikas un Vizuālās mākslas skolotāja Anna Koroļkova un Latviešu valodas un literatūras skolotāja Diāna Žilinska.

Seminārs norisinājās divās daļās, pirmajā daļā semināra dalībniekiem tika piedāvāti teorētiski mācību aspekti, pētījumi un teorijas. Otrā pasākuma daļa balstījās uz pašu skolotāju pieredzes stāstiem. Skolotāji dalījās pieredzē par realizētajiem projektiem starppriekšmetu saiknē, analizēja un piedāvāja semināra dalībniekiem dažādas idejas, kuras tika aprobētas praksē. Skolotāji stāstīja par projekta realizācijas grūtībām un trūkumiem, kā arī ieguvumiem un topošajiem plāniem.

Kopumā seminārs radīja ieinteresētību par projektiem starppriekšmetu saiknē, to organizēšanas principiem, bija daudz vērtīgu jautājumu un atbilžu. Lāču pamatskolas skolotāji pateicas semināra dalībniekiem par izrādīto interesi un cer uz turpmāko sadarbību!

Diāna Žilinska, Lāču pamatskolas latviešu valodas skolotāja

Publiskā apspriešana par koku ciršanu Maļinovas pagastā