Mārtiņdiena PII “Zvaniņš”

Ilūkste

Visi saka, visi saka
Mārtiņdiena, Mārtiņdiena!
Kaut varētu Mārtiņdienu
Aiz ausīm noturēt!

Tā dainoja mūsu senči un šo dienu svinēja ejot budēļos un sarūpējot bagātu mielastu.

Gatavojoties Mārtiņiem PII “Zvaniņš” valdīja liela rosība. Bērni zīmēja, līmēja Mārtiņgailīšus, rotāja grupas, mācījās tautas dziesmas, gāja rotaļās un dejās.

10. novembrī tika svinēta Mārtiņdiena! Visu grupu bērni un skolotājas pulcējās bērnudārza zālē, kur viņus sagaidīja saimniece (L. Geceviča) ar savu Mārtiņgaili (M. Guoģe). Visus priecēja uz svētkiem ieradusies Čigāniete (V. Kraukle) un Mārtiņbērni (sagatavošanas grupas “Bitīte” audzēkņi un skolotājas), kuri skandinot dažādus mūzikas instrumentus ierībināja Mārtiņdienu. Svinēt Mārtiņdienu bija ieradušies arī Lācis (D. Krievāne) un Lapsa (L. Millere). Ieskandinot Mārtiņdienu, visu grupu bērni uzstājās ar sagatavotiem priekšnesumiem.

Pēc grupu “Ežuks” un “Lācēns” dziesmas “Uz tirgu”, visi devās iepirkties īstā Mārtiņdienas tirdziņā, kurā varēja iegādāties bērnu un vecāku gatavotos labumus. Paldies sagatavošanas grupu vecākiem par sarūpēto preci un atbalstu tirdziņa organizēšanā!

Pirmsskolas skolotāja M. Guoģe.

Ģimeņu sporta svētki Silenes pirmsskolas grupā