Ģimeņu sporta svētki Silenes pirmsskolas grupā

Izglītība

10. novembrī Silenes pirmsskolas grupā norisinājās ģimeņu sporta svētki.  Bērni un vecāki tika sadalīti divās komandās, lai piedalītos konkursos, kopīgās stafetēs. Ģimeņu sacensībās dalībniekiem nācās pierādīt sevi visdažādākajās aktivitātēs – lecot ar maisu, veikli un ātri metot bumbiņas pāri tīklam, skrienot jautrās stafetes ar bumbām, lietussargiem. Visās aktivitāšu stacijās varēja just sportisku garu un pacilātību. Pēc sacensībām visi uzsvēra, ka mazāk nozīmīgi bija sportiskie sasniegumi, rezultāti, svarīgākās tomēr kopīgi gūtās pozitīvās emocijas. Un uzvarēja draudzība!    

Pasākuma noslēgumā  ikviens dalībnieks saņēma diplomu par aktīvu līdzdalību sporta svētkos, kā arī saldumus un nelielu dāvanu. Bija vērojams neizmērojams bērnu prieks un liela ieinteresētība. Paldies visiem svētku dalībniekiem par jauku kopā būšanu!

Skolotāja Diāna Krasiļņikova

Lāčplēša diena Špoģu vidusskolā