Māmiņdiena Naujenes pamatskolā

Izglītība

Saule, dod man spēku savu
ļauno tumsu projām dzīt.
Lai uz zemes mūžam zaļo
Gaišs un priecīgs: “Māmulīt”!
/D.Avotiņa/

Burvīgajā dabas atdzimšanas un uzziedēšanas laikā tiek svinēti vieni no jaukākajiem un skaistākajiem svētkiem – Mātes diena. Sakarā ar Covid ierobežojumiem divus gadus šādi koncerti nevarēja notikt. Priecājamies, ka skolas tradīcijas atkal turpinās.

12. maijā Naujenes pamatskolas saime l aicināju vienkopus savu skolēnu māmiņas un vecmāmiņas, lai teiktu viņām savu sirsnīgo “paldies” par katru mīļu mirkli – par smaidu, par dienišķo maizīti uz galda, par mājas silto pavardu, par tikumu un visu, visu labo. Šajā svētku dienā mūsu skolēni vēlējās parādīt saviem visdārgākajiem cilvēkiem savus tikumus un labos darbus.

Visas dzīves atziņas kā sargājamas ziedu krellītes savēra mūsu skolas skolēni: 2.-4. kl. zēnu vokālais ansamblis “Jautrie muzikanti”, 1. – 4.kl. koris, 1. – 3.kl. deju kolektīvs “Mazās skudriņas” un 4.- 5.kl. deju kolektīvs “Skudriņas”, vokālie ansambļi “Spurgaliņas” un “Ķipariņi”. Ar muzikālo kompozīciju visus priecēja, Edgars PUPIŅŠ (4.kl.) un Milana JERMOLAJEVA (5.kl.).

Koncerta izskaņā māmiņas un vecmāmiņas Mātes dienā sveica skolas direktors Pāvels BROVKINS.

Māmiņas un vecmāmiņas priecājās par savu bērnu sasniegumiem. Bērni savām māmiņām  un vecmāmiņām dāvāja ne tikai savus priekšnesumus, bet arī smaidus, labus vārdus, mīlestību un sirsnību.

Prieks, ka mūsu skolā strādā pedagogi - Inna KRALIKA, Anita SMANE, Zinaīda PAULIŅA, kas ar lielu sirds mīlestību spēj uzburt brīnumu ar mūzikas, dejas un vārdu palīdzību. Šis brīnums koncerta laikā bija pārņēmis visu klausītājus.

Lai māmiņas zinātu, ka bērni viņas mīl no sirds, nevajag pasaules bagātības  un brīnumus. Pietiek ar bērna smaidu, kādu sārtu ziedu, paša zīmētu apsveikumu, skanīgu dziesmu un raitu dejas soli! Mātes sirdij  tas jau ir brīnums, tas jau liek justies, kā laimīgākajai mammai pasaulē!

Paldies katram skolēnam, skolotājam par sirsnīgo koncertu. Paldies koncerta vadītājām Sabīnei PETROVSKAI un Arīnai STANKAI.  

Novēlam arī turpmāk laimi, mīļumu un gaišu smaidu ik dienas savām māmiņām un vecmāmiņām!

Alita Kokina, Naujenes pamatsk. skolotāja

Lāču pamatskolas audzēkņi mācās TET skoliņā kopā ar Ričiju Rū!